۱۳۹۴ اسفند ۲۸, جمعه

نوروزتان پیروز


Image and video hosting by TinyPic
به نام يزدان پاك

ســــــــــــــال نو مبــــــــــــارك

کوروش می‌گويد : 

شهرياران را از ميان دانايان و دليران برگزيدم ،

دبيران و درباريان را از ميان حکيمان

و گفتم جز به پندارنيک در سرنوشت مردم ننگرند

و گفتم جز به گفتارنيک با مردمان سخن نگويند

و گفتم جز به کردارنيک همراه مردمان نشوند

بدين تدبير است که بزرگی، بزرگی می‌آورد و عدالت، عدالت.

آغازين روز سال همانا يادآور بسياری از شاديها و مهربانی‌هاست، هنگامی که روز نو می‌گردد و همه به جشن و پايکوبی می‌پردازيم اميد به سالی پر از شادی و سعادتمندی برای يکديگر داريم، اين را می‌توان از چشمان تک تک افراد پارسی خواند. نوروز جمشيدی، نوروز چندين هزار ساله، کهن ترين جشن بشريت را تبريک می‌گويم، اميدوارم در اين سال برای همه‌ی شما سرشار از شادمانی و مهربانی و سلامت در کنارخانواده باشد.

*****سال*****


*******نو*******


****مبارک****

***********************


*****جشن نوروز شاد باد******


***********************


**هر روزتان نوروز** *نوروزتان پيروز باد*


***********************


*****جشن نوروز شاد باد******


***********************


نوروز طالع ظهور زرتشت،یادگار صداقت جمشید،میراث ماندگار کوروش،آیین باستانی قوم آریا بر شما مبارک.

**********************


با آرزوي 12 ماه شادي ، 52 هفته خنده ، 365 روز سلامتي ، 8760 ساعت عشق ، 52560 دقيقه اميد، 3153000 ثانيه دوستي ، پيشاپيش سال نو را تبريك عرض مي نمايم

2575   = هخامنشی

14095 = اهورایی

7038 = میترایی اریایی

6766 = آشوری

3754 = زرتشتی 

2575 = پادشاهی

1395 = یزدگردی

بر ایران و ایرانیان فرخنده باد

۱۳۹۴ آذر ۲۸, شنبه

میلاد عیسیی مسیح و سال نو میلادی بر شما مبارک باد

Image and video hosting by TinyPicمیلاد منجی عالم

عیسی مسیح

خداوند زنده

بر همگان مبارک باد

سال ۲۰۱۶

ميلادي بر شما مبارك باد

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

۱۳۹۴ مهر ۲۸, سه‌شنبه

آبان ماهی عزیز میلادتان فرخنده باد


Image and video hosting by TinyPic


دوم آبانماه سالروز تولد عاشق ایران

خودم ( حمید )

خجسته باد

Image and video hosting by TinyPic


چهارم آبان زاد روز ابر مرد ایران زمین

محمد رضا شاه پهلوی

بر ایران و ایرانی مبارک باد


Image and video hosting by TinyPic

نهم آبان سالروز تولد شاهزاده

رضا پهلوی

بر ایران و ایرانی مبارک باد

Image and video hosting by TinyPic

۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

جشن مهرگان بر ایران و ایرانی فرخنده بادImage and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


پیشینه ی جشن مهرگان به اندازه ی قدمت ایزدش، میترا است و تا آن جا که بن نوشت های موجود نشان می دهند، این جشن دست کم از دوران فریدون پیشدادی آغاز شده است که شاهنامه ی فردوسی به روشنی به پیدایش این جشن در دوران پادشاهی فریدون اشاره کرده است :
فریدون چو شد بر جهان کامکار
ندانست جز خویشتن شهریار

به رســم کیان تاج و تخت مهی
بیاراست با کاخ شاهنشهی

به روز خجسته ســر مهر ماه
به سر بر نهاد آن کیانی کلاه

زمانه بی اندوه گشـت از بدی
گرفتند هر کــس ره بـخردی

دل از داوری هـا بپرداخـتـنـد
به آیین، یکی، جشن نو ساختند

نـشـسـتـنـد فرزانگان، شادکام
گـرفتند هـر یک ز یاقوت، جام

می روشن و چهره ی شاه نـَو
جهان نو ز داد از سر ِماه نـَو

بـفـرمـود تا آتش افـروخـتـنـد
همه عنبر و زعفران سوختند

پـرسـتـیـدن مهرگان دیـن اوسـت
تن آسانی و خوردن آیین اوست

کنون یادگارست از و ماه مهر
به کوش و به رنج ایچ منمای چهر

۱۳۹۳ آذر ۲۸, جمعه

ميلاد عيسي مسيح و سال نو ميلادي بر شما فرخنده باد

Image and video hosting by TinyPicمیلاد منجی عالم

عیسی مسیح

خداوند زنده

بر همگان مبارک باد

سال 2015
ميلادي بر شما مبارك باد
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه

زندگی ایرانیانImage and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
به کوری چشم دشمنان ایران 
هیچ حکومتی بهتر از پهلوی در ایران نبوده و نخواهد بود
تمام ایرانیان رایگان زندگی میکردند
تمام ایرانیان آزاد زندگی میکردند
تمام ایرانیان شاد زندگی میکردند
تمام ایرانیان سرزنده زندگی میکردند
تمام ایرانیان با امنیت زندگی میکردند
تمام ایرانیان بدونه جنگ و خونریزی زندگی میکردند
تمام ایرانیان متفازت تر از مردم دنیا زندگی میکردند
تمام ایرانیان برای هم زندگی میکردند
تمام ایرانیان دور از سحر و جن زندگی میکردند
تمام ایرانیان دور از کوپن و صف زندگی میکردند
تمام ایرانیان راحت زندگی میکردند
تمام ایرانیان واقعا زندگی میکردند
تمام ایرانیان بدونه نفرت زندگی میکردند
تمام ایرانیان بالذت زندگی میکردند


تمام ایرانیان با اصالت زندگی میکردند


تمام ایرانیان با وجدان زندگی میکردند

ولی افسوس که 35 ساله همه چیز در ایران نابود شده است 

از وجدان ,اصالت ,شاد بودن , زندگی در ایران خبری نیست 

همش جنگ و خونریزی اعدام و ادم کشی است 
مردم را با حرف گول میزنند و همه فکر میکنند که این رژیم حرف راست میزند 
تحت اسلام و قران کار میکنند با جن و سحر حرکت میکنندو.........
کجاست غیرت ایران و ایرانی بلکه انهم از بین رفته است 
به کوری چشم دشمنان ایران روزی پرچم سه رنگ شیرو خورشید را بر قله دماوند و خلیج فارس و دریایی  خزر به احتزاز در خواهیم آورد 
نابود باد حکومت ننگین اسلامی در ایران
حمید دبی 15 اردیبهشت 1393


۱۳۹۲ اسفند ۲۴, شنبه

نوروز 2573شاهنشاهی و 1393بر همگان مبارک بادImage and video hosting by TinyPic

به نام يزدان پاك

ســــــــــــــال نو مبــــــــــــارك

کوروش می‌گويد :

شهرياران را از ميان دانايان و دليران برگزيدم ،

دبيران و درباريان را از ميان حکيمان

و گفتم جز به پندارنيک در سرنوشت مردم ننگرند

و گفتم جز به گفتارنيک با مردمان سخن نگويند

و گفتم جز به کردارنيک همراه مردمان نشوند

بدين تدبير است که بزرگی، بزرگی می‌آورد و عدالت، عدالت.

آغازين روز سال همانا يادآور بسياری از شاديها و مهربانی‌هاست، هنگامی که روز نو می‌گردد و همه به جشن و پايکوبی می‌پردازيم اميد به سالی پر از شادی و سعادتمندی برای يکديگر داريم، اين را می‌توان از چشمان تک تک افراد پارسی خواند. نوروز جمشيدی، نوروز چندين هزار ساله، کهن ترين جشن بشريت را تبريک می‌گويم، اميدوارم در اين سال برای همه‌ی شما سرشار از شادمانی و مهربانی و سلامت در کنارخانواده باشد.

*****سال*****


*******نو*******


****مبارک****

***********************


*****جشن نوروز شاد باد******


***********************


**هر روزتان نوروز** *نوروزتان پيروز باد*


***********************


*****جشن نوروز شاد باد******


***********************


نوروز طالع ظهور زرتشت،یادگار صداقت جمشید،میراث ماندگار کوروش،آیین باستانی قوم آریا بر شما مبارک.

**********************


سال 2573شاهنشاهی و سال 1393بر همگان مبارک باد
با آرزوي 12 ماه شادي ، 52 هفته خنده ، 365 روز سلامتي ، 8760 ساعت عشق ، 52560 دقيقه اميد، 3153000 ثانيه دوستي ، پيشاپيش سال نو را تبريك عرض مي نمايمهرودوت در کتاب خود مینویسد:

ایرانیان ، کوروش را پدر مینامند ، کوروش پادشاهی بود ساده، جفا کش، بسیار عالی همت، شجاع و در فنون جنگ ماهر، که ایالت کوچک فارس را یک مملکت بزرگ نمود. مهربان بود و با رعایا سلکوک مشفقانه و پدرانه می نمود. بخشنده، خوشمزاج و مودب بود و از حالت رعیت آگاهی داشت .در جایی دیگر ، هرودوت کوروش را آقای تمام آسیا میخواند


سال 2573، سال کوروش کبیر نامیده شده ، پس

سال کوروش کبیر ، بر همگی مبارک باد!


از طرف

حميد فرزند ايران زمين