۱۳۸۹ آبان ۲۲, شنبه

منشور حاج كوروش

Image and video hosting by TinyPic

همانطور که مستحضرید چندی‌پیش،احـ.ـمـ.ـدی‌نـ.ـژاد چفیه‌ای به گردن کوـروش انداخت،و خبرگذاری‌های حامی دولت مدعی شدند که کـوروش بسیجی بوده،چندی پیش از منزل احـ.ـمـ.ـد‌جـ.ـنتـ.ـی استوانه‌ای کشف شد که مشخص کرد که منشور فعلی ساختگی و و کار ایادی صـ.ـهیـونیسم جهانیست.منشور واقعی در واقع این است:

«منم حاج کوروش،پسر کربلایی کمبوجیه‌»

«ولـ.ـی امـ.ـر مستضعفین جهان،بـ.ـسـیجی دادگر،نبیره‌ی مشهدی کوروش»

«آن‌گاه که با بـاتـ.ـوم و گاز اشـ.ـک‌آور به خدمتگزاری برآمدم»

«همه‌ی مردم گام‌های مرا با شادمانی پذیرفتند»

«به غیر از یک عده خـ.ـس و خـ.ـاشاک»

« که یحتمل مادرشان بی‌احـتیاطی کرده»

«وضع لـ.ـباس‌شـ.ـخصـ.ـی‌ها و کـ.ـفـن‌پوشـ.ـان و جایگاه‌های مقدس بابل قلب مرا تکان داد»

«فرمان دادم که همه‌ی مردم در نوشیدن سـ.ـاندیس آزاد باشند»

«من از مردوک خدای بزرگ برای جــ.ـنتـ.ـی عمر طولانی خواهانم»

«و این لوح را به او می‌سپارم تا به آیندگان برساند»

«باشد که دل‌ها شاد گردد»


۱۳۸۹ آبان ۱۹, چهارشنبه

نشان فروهر چيست؟

Image and video hosting by TinyPic

همه چیز در مورد نشان فروهر

http://i17.tinypic.com/6utts0o.gif

http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg

از آنجايي که هر کشور و ملتي نشانه و سمبولي ويژه از خود دارند:

- ايرانيان يکي از کهن ترين مردماني هستند که سمبولي بسيارشگفت انگيز و سراشر از دانش و فرهنگ و خرد از خود به جاي گذاشته اند که با اندوه فراوان بسياري از ما ايرانيان از آن نا آگاه هستيم .

اين نشان " فره وشي" يا " فروهر" نام دارد که قدمت آن بيش از 4000 سال تخمين زده شده است .

تاريخچه فره وشي ي افروهر به پيش از زايش زرتشت بزرگوار اين پير و فيلسوف خرد و فرهنگ و دانش جهان باز مي گردد .

سنگ نگاره هاي شاهنشاهان هخامنشي در کاخ هاي پرسپوليس و سنگ نگاره هاي شاهنشاهان ساساني همه حکايت از آن دارد .

نکته بسيار شگفت انگيز اين نشان ملي ما ايرانيان آن است که تک تک اين نشان داراي مفهوم دانشي نهفته است .

اينک به تشريح اين نشان ملي مي پردازيم :

1 -

قرار دادن چهره يک پيرمرد سالخورده در اين نگاره اشاره به شخص نيکوکاري و يکتا پرستي دارد که رفتار و ظاهر مرتب وپسنديده اش سرمشق و الگوي ديگر مردمان بوده است و ديگران تجربيات وي را ارج مي نهادند


http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg


2 -

دست راست نگاره به سوي آسمان دراز شده است که اين اشاره به ستايش "دادار هستي اورمزد" خداي واحد ايرانيان دارد که زرتشت در 4000 سال پيش آنرا به جهان هديه نمود .


http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg


3 -

چنبره اي ( حلقه اي ) دردست چپ نگاره وجود دارد که نشان از عهد و پيماني است که بين انسان و اهورامزدا بسته مي شود و انسان بايد خداي واحد را ستايش کند و هميشه در همه امور وي را ناظر بر کارهاي خود بداند .

مور خينحلقه هاي ازدواجي که بين جوانان رد و بدل مي شود را برگرفته شده از همين چنبره مي دانند و آنرا يک سنت ايراني مي دانند که به جهان صادر شده است .

زيرا زن و شوهر نيز با دادن چنبره ( حلقه ) به يکديگر پيماني را با هم امضا نموده اند که هميشه به يکديگر وفادار بمانند.


http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg


4 -

بال هاي کشيده شده در دو طرف نگاره اشاره به تنديس پرواز به سوي پيشرفت و ترقي در ميان انسان هاست و در نهايت امر رسيدن به اورمزد دادار هستي خداي واحد ايرانيان است.


http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg


5 -

سه قسمتي که روي بال ها به صورت طبقه بندي شده قرار گرفته است اشاره به سه دستور جاودانه پير خرد و دانش جهان " آشو زرتشت " دارد.

که بي شک ميتوان گفت تا ميليون سال ديگر تا جهان در جهان باقي باشد اين سه فرمان پابرجاست و هميشه الگو و راهنماي مردمان جهان است.

اين سه فرمان که روي بال هاي فروهرنقش بسته شده همان کردار نيک - گفتار نيک - پندار نيک ايرانيان است.


http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg


6 -

در ميان کمر پيرمرد ايراني يک چنبره ( حلقه ) بزرگ قرار گرفته شده است که اشاره به " دايره روزگار" و جهان هستي دارد که انسان در اين ميان قرار گرفته است و مردمان موظف شده اند در ميان اين چنبره روزگار روشي را براي زندگي برگزينند که پس از مرگ روحشان شاد و قرين رحمت و آمرزش الهي قرار بگيرد.


http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg


7 -

دو رشته از چنبره ( حلقه ) به پايين آويزان شده است که نشان از دو عنصر باستاني ايران دارد.

يکي سوي راست و ديگري سوي چپ .

نخست " سپنته مينو" که همان نيروي الهي اهورامزدا است و ديگري "انگره مينو" که نشان از نيروي شر و اهريمني است .

انسان در ميان دو نيروي خير و شر قرار گرفته است که با کوچکترين لرزشي به تباهي کشيده مي شود و نابود خواهد شد .

پس اگر از کردار نيک - گفتار نيک - پندار نيک پيروي کند هميشه نيروي سپنته مينو در کنار وي خواهد بود و او به کمال خواهد رسيد و هم در اين دنيا نيک زندگي خواهد کرد و هم در دنياي پسين روحش شاد و آمرزيده خواهد بود.


http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg


8 -

انتهاي لباس پيرمرد سالخورده باستاني ايران که قدمتي بيش از 4000 سال دارد به صورت سه طبقه بنا گذاشته شده است که اشاره به کردار نيک - گفتار نيک - پندار نيک دارد.

پس تنها و زيباترين راه و روش نيک زندگي کردن و به کمال رسيدن از ديد آشو زرتشت همين سه فرمان است .

که ديده مي شود امروز جهان تنها راه و روش انسان بودن را که همان پندارهاي زرتشت بوده است را براي خود برگزيده است و خرافات و عقايد پوچ را به دور ريخته است .

اين تنها گوشه اي از آثار نياکان گرامي ماست که امروز وظيفه ماست از آن پاسداري کنيم.

<><><><><><><>


با چنان عشقي زندگي كن كه حتي اگر بنا به تصادف به جهنم افتادي، شيطان تو را به بهشت باز گرداند.1