۱۳۸۹ شهریور ۴, پنجشنبه

من آریایی ام


Image and video hosting by TinyPicمن آریایی ام .

خدای من ایران است.

پیامبر من کورش بزرگ است.

امامان من داریوش بزرگ،خشایار شا،مازیار،انوشیروان عادل،بابک خرمدین.

امام زمان من کاوه اهنگر است.

روحانیون من فردوسی،مولوی ،حافظ،سعدی و ابن سینا.

کتاب مقدس من شاهنامه است .

اصول و فروع دین من لوح حقوق بشر کورش بزرگ است.

عاشورای من قادسیه است.

شهدای من رستم فرخزاد و یزدگرد است.

پرچم من درفش کاویانی است...

بهشت من ازادی است.

عید من مهرگان و نوروز است.

محراب من دل است.

دین من عشق و دانش است.

ایمان من خرد است.

خوی من ...هخامنشی است.

دوست من اشو زردشت و دشمنم تازیان.

ذکر من پاینده ایران است.

مذهب من اریاییست.

من ایرانیم،من اریایی ام