۱۳۹۰ مهر ۱۳, چهارشنبه

کجاست غیرت ایرانی ؟

Image and video hosting by TinyPicخبرهای جالبی در ایران شنیده میشود اختلاس های هزاران میلیاردی دزدیهای کلان خانه های میلیاردی سر به فلک کشیده غارتهای خاک اموال آب دریا خلیج و غیره غیره غیره ....................ولی تا بحال فکر کردین ایران رو بردند غارت کردن چپاول کردن ولی یک ایرانی صداش در نیامد و چیزی نگفت ؟ چونکه شرف و ابرو غیرتش را هم بردند چونکه هیچ چیزی برای ایرانی نذاشتن.چونکه به اسمه اسلام همه رو سرجای خودشان نشاندن

واقعا چقدر بدبختیم ؟که از خودمان اراده و غیرت و شرف و ابرو نداشته باشیم ؟

کجاست غیرت ایرانی که یک تار موی خود را وثیقه قرار میداد ؟

کجاست شرف ایرانی که نمیگذاشت ناموسش به ببیگانگان فروخته شود ؟

کجاست ایرانی که مهمان دوست و مهمان پذیر بود؟

کجاست ایرانی که تا میدید همسایه خودش گرسنه است کمک میکرد ؟

کجاست ایرانی که تا محتاج میشد همه برایش جانفشانی میکردند ؟

کجاست ایرانی که هیچ زمانی آواره نبود ؟

کجاست ارزانی در ایران ؟

کجاست کجاست ؟تا چقدر بدبختی بکشیم ؟تا کی آوارگی بکشیم ؟ ای بی غیرتان ای وطن فروشان ای ایرانیان خاک ناموس وجدان غیرت شرفتان را از بین بردند کمی به خود آئید ؟ کمی بیاندیشید چی بودیم چی شدیم ؟ جوانها معتاد زنها فاحشه ؟مردان بی غیرت ؟ کودکان گرسنه ؟ مغزها فراری؟ زندانها پر از بیگناه ؟

تا به کی شاهد باشیم که یکی بیائید این وطن را درست کند ؟ همسایه من از گرسنگی نان ندارد و من نمیتوانم کمک کنم ؟دوست من سر گرسنه بر زمین میگذارد ومن نمیتوانم بگذرم ؟

ای خاک بر سر من ایرانی کنن که نشستم و نگاه میکنم ؟

ای خاک بر سرمن کنن تا به دروغ به همه میگویم کمک میکنم ؟

ای خاک برسرمن کنن که فقط حرف میزنم ؟

ای خاک برسرمن کنن که فقط اسم ایران را به دوش میکشم؟

ای خاک برسر من ای خاک بر سرمن
شاهد بودم و دیدیم کشورهای که در فقر نداری و شتر بازی بودن چی شدن ؟ و ما چی شدیم ؟
شاهد بودیم که همان کشورهای عربی با یک اتش سوزی دنیای هرب را متحول کردن ؟ ولی من ایرانی غیر از حرف زدن و شعار دادن ترس هیچ غلطی نکردم ؟
ای ایرانی بدبخت خوشبختی خودت را پیدا کن آزادی خودت را پیدا کن
بس است بس است به خدای ایران بس است
میلیارد میلیارد ثروت تو سرمایه تو خارج میشه ولی فکر این هستی که یارانه خودت رو بگیری ؟ فکر این هستی که مبادا مجروح بشی ؟ فکر این هستی که مباد کتک بخوری ؟
نه بلند شو برخیز و بر حکومتی که نمیخواهی اعتراض کن حق خودت رو بگیر
ای ایرانی تو شرف غیرت آبرو آزادی مردانگی شجاعت داری
پس بلند شو و بر تاریکی غلبه کن
به امید آزادی و آبادی ایران
برقرار باد پرچم ه رنگ شیروخورشید ایران

حمید14مهر 1390

۱۳۹۰ مهر ۱۰, یکشنبه

روز کوروش بزرگ 7 آبان بر ایران و ایرانی مبارک باد


Image and video hosting by TinyPic
روز 7 آبان تهران ساعت 19 میدان شهیاد

روز 7 آبان برمزار کوروش پاسارگاد شیرازImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

". . . آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گام های مرا با شادمانی پذیرفتند. . . نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید. برده داری را برانداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم..." کوروش کبیر

کوروش سیروس در انگلیسی- cyrus the great - و کوروس در یونانی، یکی از چهره های برجسته تاریخ شناخته شده است.

ایرانیان او را پدر، یونانیان او را قانونگذار و یهودیان اورا مسیح نجات دهنده، می نامیدند.

تو ای کوروش، ای نیک آموزگار پیام آور پاک پروردگار

ستایش کنم خاک پای تو را نشستنگه جان فزای تو را

هم آرامگاهت که اندرجهان بر او سوده سر خسروان و مهان

مادر کوروش ماندانا دختر آ‍‍‍ژی دهاک پادشاه مادر و پدرش کمبوجیه اصیل زاده ای پارسی بود. پس از بزرگ شدن بر اژی دهاک که بر مردمان ستم میکرد ودستور قتل کوروش را داده بود، پیروز شد و بدون خونریزی سرزمین ماد را تسخیر کرد. کوروش مردی دانا و بزرگ منش ودر کشورداری فردی با درایت کامل بود.

کوروش یهودیان را از اسارت بیرون و به دستور او ساخت معبد مقدس آنها آغاز شد که یهودیان این کار ار معجزه ای از طرف خدا می دانند. کوروش کبیربنیاد شاهنشاهی عظیمی را گذاشت که از دریای مدیترانه درغرب تا رود سند در شرق و از دریای سیاه در شمال تا به صحرای عربستان در جنوب بود. کوروش در سال پانصد و سی پ.م. در جنگی که در شمال شرقی شاهنشاهی اش داشت جان به جان آفرین تسلیم کرد. پیکر پاک کوروش کبیر را به پاسارگاد، به آرامگاهی که از یک اطاقک و شش پله درست شده بود بردند. پیکر او در یک تابوتی از سنگ آهک قرار دادند. بر روی آرامگاه او چنین نوشته شده است: ای انسان، بدان که هر که هستی و از هر کجا که بیایی، من کوروشم، کسی هستم که شاهنشاهی را برای ایرانیان و این دولت بی کران را بنیان نهادم. پس هیچ وقت به این آرامگاه و این خاکی که مرا پوشانده است رشک مبر

در این پارسگرد و در این مهد پاک بریزم همی اشک بر روی خاک

تو ای دادگر شاه پوزش پذیر به بینادلی دست ما را بگیر

همه تارو پودم پر از مهر توست جهان را نیازی بدان چهرتوستImage and video hosting by TinyPic

تویی فره فر شاهنشهان که پاکیزه جانی و روشن روان

کوروش کبیر نه تنها به مردمان کاری نداشت بلکه حتا به دین و آیین آنها احترام میگذاشت و با اینکه یکتاپرست و زرتشتی بود خدایان دیگر جاها را از جمله مردوک خدای بابل را گرامی میداشت. کوروش در همه جا از خود سخاوت نشان میداد.

گزنفون درباره ای او نوشته: " هنوز هم زیبایی خارقالعاده نیکوکاری و بخشش بی کران، دانش دوستی بی حد و آمال بلند کوروش، موضوع داستانها و ترانه های مردمان است و هرکسی آرزو دارد در شاهنشاهی او زندگی میکرد.

پندارنیک، گفتار نیک، کردار نیک کوروش در تمامی دوران ستودنیست. در این سال که سد سیوند آبگیری شد بیایید کوروش را گرامی تر داریم و قدر دان آموخته هایش به جهانیان باشیم. هرچند که ایران در روز بزرگداشتش خاموش نشسته. در دلهایتان یاد آن استوره ی انسانی را زنده نگه دارید. باشد که کوروش در اذهان و دلهای ما ایرانیان تابنده و جاودان بماند. کوروش کبیر از افتخارات ما ایرانیان بوده و هست و دیگر چنین افتخاری جهانی نصیبتان نخواهد شد زین رو این روز را خجسته دارید

روز 29 اکتبر، روز کوروش بزرگ،و سالگرد صدور اولین منشور حقوق بشر، را گرامي بداريم

بیست و پنج قرن قبل، در زمانه ای که توحش بر زندگی انسان ها چيرگی داشت، بيانيه ای انسان مدارانه و متمدنانه بر کتيبه ای خطاب به مردم «چهار گوشه جهان» نوشته شد که به مسایلی مهم در ارتباط با حقوق انسان می پرداخت؛ مسایلی که نه تنها در آن زمانه که قرن های قرن پس از آن و حتی امروزه نيز می تواند الهام بخش همه کسانی باشد که به انسان، و حقوق او باور دارند.

اين بيانیه که به نام «منشور کوروش بزرگ» شناخته می شود، بر الغاي تبعيضات نژادي و ملي، آزادي انتخاب محل سکونت، الغاي برده داري، آزادي دين و مذهب و تلاش براي صلح پايدار ميان ملت ها تاکید کرده است. اين منشور، که از سوي مردمان ايران زمين و از زبان رهبر سياسی خود کورش بزرگ، پايه گذار اولين امپراتوری جهان به بشريت هديه شده، در سال 1971 از سوي سازمان ملل متحد به عنوان اولين اعلاميه حقوق بشر جهان شناخته شد و، بدينسان، این افتخار به نام ايران، به عنوان مهد نخستين اعلاميه ی حقوق بشر، در تاريخ جهانی ثبت شد.

متاسفانه، آرامگاه و شهر کوروش بزرگ، که از سوی سازمان يونسکو به عنوان «مکانی مقدس» در ليست گنجينه های بشری ثبت شده، به شکل های مختلفی (عمدی و غير عمدی) در خطر ويرانی جدی قرار داده است.کميته بين المللی پاسارگاد، که سه سال است به وسيله ی گروه کثيری از فرهنگدوستان و علاقمندان به ميراث های ملی و جهانی ايران تشکيل شده، و همواره در پی جلوگیری از این رویداد هستند .

به امید سر بلندی این دوستان در این امر بزرگ
با مهر واحترام


Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic