۱۳۹۱ آبان ۲۴, چهارشنبه

ببخش ما را


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

ما ايرانيان مرده پرستيم زيرا تا زمانيكه زنده هستيم  پشت سرهم حرف ميزنيم و غيبت ميكنيم و اراجيف ميبافيم 


ولي به محض اينكه طرف بميره به به ها شروع ميشه و ايكاش زنده بود اينكارو ميكرد و اگر بود اين ميشد و يا ان ميشد 


واقعا باعث خجالته كه ما مردم ايران تنها مردمي هستيم كه روي حرفهاي خودمان عملي نداريم و متحد نيستيم شاهنشاه بود كشور امنيت داشت همه در صلح و صفا بوديم كسي قدر نميدانست شاه رفت بازهم كسي قدر ندانست خميني امد يك سيد هندي با دروغ نيرنگ همه را فريب داد كشور را به بيراهه برد نابود كرد بازهم قدر ندانستيم بعد از سالها تازه فهميديم دربهشت زندگي ميكرديم و وارد جهنمي به نام جمهوري اسلامي شديم 


تا كي ميخواهيم سرمان را مثل كبك زير برف كنيم و نبينيم چي بوديم و چي شديم 


چرا از واقعيت دور ميشويم وقبول نداريم ؟


در زمان بودن اعلاحضرت ايران بهشت بود  بهشتي كه به معناي واقعي ميشد حس كرد 


ولي الان جهنمي است كه با جهنم واقعي فرقي ندارد 


نسل سوخته ما كه در حال تمام شدن است به فكر نسلهاي جديد باشيد زيرا شما ميخواهيد وارث ايران و ايراني باشيد از ما كه 

گذشت به فكر خودتان باشيد


به اميد برافراشته شدن پرچم سه رنگ شیر و خورشید ايران بر فراز ايران 


حميد دبي

٢٥ ابان ٩١