۱۳۸۸ مرداد ۲۴, شنبه

چهلم شهدای 18 تیر 28و 29 مردادImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در چهلم شهدای 18 تیرماه تجمعاتی در سراسر کشور برگزار خواهد شد : با توجه به اینکه دو ماه سابقه تجمعات نشان داده که تجمعات شبانه چندین برابر تجمعات روزانه موفق بوده و همچنین ادامه دار بودن تجمعات باعث زدن ضربه سنگین به جبهه مقابل خواهد بود ، تجمع روز 28 و 29 امرداد در ساعت6 غروب در مکانهای زیر برگزار خواهد شد.

(ضمنا تجمع روز دوشنبه مقابل روزنامه اعتماد ملی فراموش نشود ، آنجا مکان بسیار خوبی برای تجمع چهارشنبه در نقاط مختلف تهران است) :

تهران (میدان ولیعصر – میدان ونک – میدان سرو – پل گیشا – میدان صادفیه – فلکه دوم تهرانپارس – میدان هفت حوض – بازار دوم نازی آباد – میدان خراسان ) …

شيراز : فلکه گاز ( بلوار ملاصدرا – فلکه نمازي ) ….

مشهد : فلکه تقی آباد ( بلوار سجاد ، پارک ملت) …

اصفهان : هتل پل (چهارراه نظر ) …

تبريز : میدان ولیعصر ( ميدان دانشسرا –ميدان قونقا ) …

گرگان : خيابان شاليکوبي ( بلوار ناهارخوران )…

اهواز : فلکه سوم کیانپارس ( زيتون کارمندي – چهارراه نادری)…

اروميه : خیابان خیام ( میدان مرکزی )…

يزد : پارک آزادگان ( میدان اطلسی )…

بندرعباس : مقابل مجتمع ستاره جنوب ( ميدان وليعصر)…

رشت : سبزه میدان ( ميدان لاکاني – پارک شهر )…

بوشهر : ميدان امام ( خيابان مطهري)…

اراک : ميدان باغ ملي ( دروازه تهران)…

کرمانشاه : میدان مصدق ( چهارراه جوانشير)…

قم : ميدان سعيدي ( ميدان مطهري)…

قزوين : ميدان عارف قزوینی (ميدان آزادی)…

اردبيل : میدان آزادی (چهارراه امام)…

همدان : ميدان بوعلی (ميدان امام)…

ايلام : ميدان امام (چهارراه جمهوري)…

کرمان : میدان آرادی (ميدان باغ ملي)…

خرم آباد : ميدان آزادي ( پارک شريعتي)…

سنندج : ميدان اقبال ( پارک استقلال)…

بيرجند : ميدان دوم رحيم آباد ( ميدان اول)…

بجنورد : روبروي مجتمع ارم (چهارراه مخابرات)…

ساري : سه راه قارن ( فلکه ساعت)…

سمنان : ميدان معلم (ميدان مطهري)…

ياسوج : ميدان هفت تير ( پارک چمران)…

زاهدان : پاساژ قائم ( ميدان آزادي)…

زنجان : سبزه ميدان (حسينيه اعظم)…

شهرکرد : ميدان فردوسي ( چهارراه بازار)ازدواج 450 دختر 6 تا 10 ساله با مردان


Image and video hosting by TinyPic

باور کردن این چنین جنایتی حتی در شرایط حاضر که به اخبار بد عادت کرده ایم واقعاً دشوار است


حماسه ای دیگر از حماس :ازدواج 450 دختر 6 تا 10 ساله با مردان 16 تا 36 ساله
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

۱۳۸۸ مرداد ۲۳, جمعه

پیام شاهزاده رضا پهلوی در مورد بازنگری جنبش آزادیخواهانۀ ملت ایران


Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

هم میهنان عزیزم،

سی سال سرکوب نتوانست میل به آزادی را در قلب شما فرو کُشد. سی سال ستم، سی سال دروغ، سی سال انحطاط نظام خودکامۀ ولایت، که خود برایندی بوده و هست از یک فریب بزرگ، و امروز نیز، چون همان روز آغازاش، دریای ژرف پلیدی هاست، در همۀ عرصه ها شکست خورده است؛
امروز دیگر هیچ آزاده ای در جهان نیست، که در سیمای این نظام واژگونه اندیش بنگرد، و تجسم کژی، تاریکی، و بدی را، در چهره اش نبیند.

ایرانیان،

امروز، جنبش بیداری ما، که برآمدی است از هزاران سال بیداری تمدن پُر شکوه ایرانزمین، جهان را سراپا بیدار کرده است. و این چنین است که جهانِ بیدار شده، به پایداری ما در برابر زور و خشونت برهنه، به «نه ی» بزرگ ما به دروغ، و به «آری» گفتن مان به خِرَد و مِهر و آگاهی، به دیدۀ احترام می نگرد.
امروز دیگر هیچ کس شکی در این ندارد، که ایرانی را نمی توان در تاریکی به بنداش کشید و صدای اش را کُشت. امروز دیگر از شرق تا غرب، و از شمال تا جنوب، همۀ دولت ها می دانند، که ملتی چنین آزاده و دلیر را، به هیچ بهانه ای نمی توان دور زد و نادیده اش گرفت.

جوانان آزادۀ ایرانزمین،

جنبش دموکراسی خواهی شما، به عنوان یک جنبش اصیل و ملی، به عنوان یک جنبش شاد و خِرَدگرا، و به عنوان یک کوشش روشنگرانۀ بزرگ که از سرچشمۀ والاترین ارزش های ملی سیراب می شود، نه تنها بَری از هرگونه وابستگی به هر نیروی بیگانه است، بلکه در درون نیز، به هیچ کس جز یکایک شما پویندگان راستین راه آزادی که سازندگان ایران خوشبخت فردا هستید، تعلق ندارد.
در این هیچ شکی نداشته باشید که آن آتش مِهر و خِرَدی که امروز از سوی شما روشن شده است، چراغ راه آیندگان تان خواهد بود. در این هیچ شکی نداشته باشید که هزینۀ گرانی که تا به امروز پرداخته اید، سرمایۀ نیک بختی فرزندان تان خواهد بود تا که در جهانی خُـرم تتر و پیـرامونی انسانی تر زندگی کنند. ولایت ستم، نیز در برابر شما کمر خم کرده است، و من دور نمی بینم آن فردای خجسته ای را، که این وحشت منظم، در برابر چشمان ما و جهان، در تمامیت اش فرو شکند.

هم میهنانم،

جنایاتی که امروز در بازداشتگاه های نظام انقلابی بر فرزندان این مرز و بوم می رود، جنایاتی که واپسین پرده های شرم را نیز فرو دریده اند و حتی قداست پیکر پسران و دختران جوان این میهن را نیز لگد مال می کنند، حلقه ای است از یک زنجیر ستبر جنایت، که سردمداران رژیم، سی سال است در بافتن اش کوشیده اند.
جوانان و روشن اندیشان ایرانزمین،

نظام ولایت مطلقۀ فقیه، نه فقط در این یا آن دولت اش، بلکه در گوهراش، یک کودتای ولایی ست علیه شعور آدمیت و خِرَد خودمختار انسان. و اینچنین است که آنچه که در بیدادگاه ها و تاریک خانه های این نظام قرون وسطایی می بینیم، نه یک رویداد غیرعادی، بلکه نتیجۀ منطقی یک دستگاه تام گرا، خِرَد ستیز، و ضد مردمی است.

هم میهنانم،

از درون «هیچ» چیزی جز «هیچ» نزاید، و از درون آن «هیچ بزرگ» که خمینی پایه اش گذاشت، چیزی جز همین «هیچ بزرگ و آلوده به ننگ» که اینک رژیم خامنه ای در اعتراف خانه های انسان شکن اش به نمایش می گذارد، نمی تواند برون آید.
قانون اساسی این نظامِ استوار بر کودتا و یخ زدگی فکری، چیزی جز «گورستان حقوق بشر» و «تابوت ارزش های جهان مدرن» نیست. از درون این نظام، که بُن بستی است در تاریکی، هیچ راهی به روشنی نمی برد.

ایرانیان،

راه رهایی ما از دو سو روشن است و به باور من، استوار بر دو «نه ی» بزرگ: نه به جمهوری اسلامی، در تمامیت اش، و نه به هرگونه مبارزه ای که به خشونت آلوده باشد. هر که در این راه بی بازگشت گام بردارد، با هر پیشینه ای، مقدم اش مبارک است، چرا که در فاصلۀ میان این دو «نه ی» بزرگ است، که جنبش آزادی خواهی نسل نوین ایرانزمین، به دو «آری» بزرگ خویش که همانا عالی ترین هدف های اش به شمار می روند، دست خواهد یافت: جدایی دین از حکومت، و برپایی حکومت قانون.

هم میهنانم،

راه رستگاری ما، فارغ از هرگونه پیشینۀ سیاسی و وابستگی عقیدتی، در همبستگی ماست. و همبستگی ما تنها هنگامی می تواند به رستگاری راستین و نیکی همگانی مان بینجامد، که همبستگی ای باشد برآمده از چهار رکن: آگاهی، بخشش خردمندانه، شفافیت در بیان، و پایفشاری بر اصول.

ایرانیان،

تنها با همبستگی و همدلی ای از این دست است که می توانیم، از تکرار اشتباهات گذشته مان جلوگیری کنیم. در این راه پر فراز و نشیب، من با شما هستم. ما، در کنار هم ایستاده ایم و به یاری یکدیگر پیروز خواهیم شد.

پیروزی از آن ماست
خداوند نگهدار ایران باد
رضا پهلوی

۲۳ امرداد ماه ۱۳۸۸

عکسهای ارسالی
Image and video hosting by TinyPic

میدان شهیاد تهران

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

تجاوز کن بگو به نام اسلام ناب محمدی نترس ان با من

Image and video hosting by TinyPic


حیوانی دیگر از نسل ملا

Image and video hosting by TinyPic

دختر شایسته بسیجی


Image and video hosting by TinyPic


مأمور زندان بعد از تجاوز: غسل جنابت انجام می دهم قربتاً الی الله.

Image and video hosting by TinyPic

همسر عنتری نژاد با همتای سوریه ای خودش

Image and video hosting by TinyPic


گوانتا کهریزک ایران


Image and video hosting by TinyPic

تجمع فردا شنبه زیر پل کریمخان


Image and video hosting by TinyPic

اطلاعیه شماری از فعالین در داخل کشور

شنبه ساعت 4 بعدازظهر / وعده همه ایرانیان آزادیخواه / زیر پل کریمخان / مقابل دفتر روزنامه اعتماد ملی / ما می رویم تا آنجا شجاعت کروبی را بستاییم ، می رویم تا به کروبی بگوییم :شیخ تو را تنها نخواهیم گذاشت / می رویم تا تودهنی بزرگی بزنیم به تمامی ائمه جمعه کشور که سخنان امروزشان علیه کروبی بود

امروز در نمازجمعه تهران اعلامیه‏هایی پخش شد که در آنها برای حمله به دفتر روزنامه اعتماد ملی دعوت شده است. در این اعلامیه‏ها با اشاره به اینکه انصار حزب‏الله معتقد است تا وقتی تریبون‏های بیگانه و اشخاصی مانند کروبی و خاتمی می‏توانند سخن بگویند، اغتشاشات ادامه پیدا خواهد کرد، زمان حمله به دفتر روزنامه اعتماد ملی، ساعت 4 عصر فردا (شنبه 24 مرداد ماه) اعلام شده است. ‍

بياييد فردا با تجمع مقابل دفتر اعتماد ملي ساعاتي قبل از ساعت اعلام شده طرح سركوبگران را خنثي كنیم


موج سبز آزادی : در حالی که دولت کودتا، روند سرکوب مردم و منتقدان را به بهانه اجرای قانون ادامه می‏دهد، لباس شخصی‌های حامی کودتا نیز بیکار ننشسته‌اند و با وجود آنکه دولت و همه ابزارهای امنیتی و نظامی و انتظامی در دست آنهاست، با علنی‏کردن خوی قانون‏گریز خود، به پخش اعلامیه‏های تهدیدآمیز و سازماندهی برای حمله به مطبوعات افشاکننده‌ی فجایع اخیر می‏پردازند. تدارک حمله عصر فردا به روزنامه اعتماد ملی، جدیدترین برنامه قانون‌شکنانه آنها برای سرکوب منتقدان است.
برخی از نمازگزاران نماز جمعه امروز تهران به «موج سبز آزادی» خبر دادند که عده‏ای از حامیان کودتا برای سرکوب بیشتر رسانه‏های منتقد و به طور مشخص روزنامه اعتماد ملی برنامه‏ریزی کرده‌اند.
بر اساس این گزارش‌ها، ظهر امروز در میان نمازگزاران نمازجمعه اعلامیه‏هایی پخش شده است که در آنها برای حمله به دفتر روزنامه اعتماد ملی دعوت شده است.

در این اعلامیه‏ها با اشاره به اینکه انصار حزب‏الله معتقد است تا وقتی تریبون‏های بیگانه و اشخاصی مانند کروبی و خاتمی می‏توانند سخن بگویند، اغتشاشات ادامه پیدا خواهد کرد، زمان حمله به دفتر روزنامه اعتماد ملی، ساعت 4 عصر فردا (شنبه 24 مرداد ماه) اعلام شده است.

کروبی مارا تنها نذاشت، ماهم او را تنها نمیگذاریم.

در نماز جمعه اعلامیه پخش شده و میخواهند شنبه ساعت ۴ به دفتر روزنامه اعتماد ملی‌ حمله کنند. لطفا اطلأع رسانی کنید. وقت تنگ است. با حضور خود نمیذاریم کوچیکترین جسارتی به شیخ عزیز ما بکنند.

سحام نیوز :دبیر کل حزب اعتمادملی با اشاره به پخش اعلامیه ای در نماز جمعه ی امروز و انتشار آن در سایت های خبری مبنی بر حضور منتقدین روزنامه ی اعتمادملی در روز شنبه در مقابل ساختمان این روزنامه گفت:ما از حضور منتقدین استقبال می کنیم و از هواداران نیز می خواهیم که برای حفظ آرامش روز دوشنبه حضور بیابند.
مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتمادملی با اشاره به پخش اعلامیه ای در نماز جمعه ی امروز و انتشار آن در سایت های خبری مبنی بر حضور منتقدین روزنامه ی اعتمادملی در روز شنبه در مقابل ساختمان این روزنامه گفت:ما از حضور منتقدین استقبال می کنیم و با سعه ی صدر، تمام انتقاداها و پیشنهادهای آنان را می شنویم و به طور قطع در روزنامه نیز منعکس خواهیم کرد.
کروبی در ادامه گفت:از تمامی هواداران روزنامه ی اعتمادملی درخواست می کنم فردا از تجمع مقابل روزنامه خودداری نمایند تا با حفظ آرامش و امنیت خبرنگاران ما نظرات منتقدین را بشنوند و بتوانند با آنها گفت و گو نمایند.
ایشان خطاب به هوادارن افزود: بنده نیز به همراه شما برای حمایت و تشکراز دست اندر کاران روزنامه اعتماد ملی و بیان نظرات و پیشنهادها ، روز دوشنبه ساعت 16مقابل ساختمان روزنامه اعتماد ملی حضور خواهم یافت.
دبیرکل حزب اعتماد ملی در پایان به جوسازان و خشونت طلبان هشدار داد که راه تعامل مثبت را در پیش گیرند و فکر نکنند که با فشار،ُ تهدید و تخریب می توانند ما را از مسیر دفاع از حقوق مردم خارج نمایند،بلکه بنده یک قدم هم عقب نخواهم نشست.
لازم به ذکر است در اعلامیه ها و اخبار منتشر شده از منتقدین روزنامه اعتماد ملی خواسته شده است که فردا(شنبه)ساعت 16 مقابل ساختمان روزنامه تجمع نمایند،به نقل از بعضی سایت های خبری این دعوت توسط انصار حزب الله صورت گرفته است.خبر از تهران نماز جمعه 23 مرداد


Image and video hosting by TinyPic

حامد- تهران
حضور چندین یگان انتظامی و لباس شخصی ها از چندین ساعت قبل از شروع نماز جمعه مانع خروش و حضور جنبش سبز نشد، تمام خیابان های منتهی به دانشگاه تهران توسط پلیس ضد شورش بسته شده است، در نماز جمعه هفته های گذشته که هاشمی رفسنجانی در آن حضور داشت شمال و شرق دانشگاه محل تجمع معترضین بود که این بار توسط نیروهای لباس شخصی اشغال شده بود،. سخنان تحریک آمیز و تند احمد خاتمی با واکنش منفی و شدید مردم روبرو شد، شعار مرگ بر روسیه در فضای خیابان ها طنین انداز است. بخش عمده ای از پسران حاضر قصد رفتن به استادیوم اکباتان محل برگزاری بازی تیم استیل آذین را دارند که علی کریمی در آن بازی می کند.-علی کریمی در بازی ایران و کره جنوبی از مچ بند سبز استفاده کرده بود- تا ساعت 14 پلیس از گاز اشک آور استفاده نکرد. اخبار بعدی ارسال می شود

****

سریع به مردم در مقابل داشنگاه تهران بپیوندید . وقت کم است الان ساعت 12:50 دقیقه .از میدان انقلاب دارم اینو براتون میفرستم. بچه ها نیروهای امنیتی زیاد نیستن ولی مردم به شدت دارن زیاد میشن همه روبروی دانشگاه دارن تو خیابون ها مثل بهارستان قدم میزنند. یکسری مامور هستن ولی زیاد نیستن . مردم خیلی بیشترن زود باشید به مردم بپیوندید

****

ساعت ۱۴ حدود ۱۰۰ نفر از نمازگزاران سبز که دسته جمعی در حال حرکت به سمت میدان فلسطین بودند با حمله ی شدید موتور سواران سرکوبگر مواجه شدند که با شلیک چند تیر مشقی هوایی این جمعیت متفرق شدند. بنا به گفته ی شاهدان عینی هنگامی که احمد خاتمی در خطبه ی اول با کنایه ای خاص جمله ای را نسبت به کروبی مطرح می کند مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده اند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران با تشکر از اقدامات قوه قضائیه در برخورد با عوامل اغتشاشات اخیر گفت: قوه قضاییه اقدام خوبی را انجام داده است و کسانی که اغتشاش و ناامنی ایجاد کرده اند، پای میز محاکمه کشانده است.

وی خطاب به نخبگان گفت: شان شما بالاتر از این است که بیگانگان در سایت ها و ماهواره هایشان برای شما فضاسازی کنند.

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی تصریح کرد: اساس حرف های این سایت ها و ماهواره ها دروغ است و برای ضربه به نظام اسلامی است.

وی درادامه این خطبه گفت: در هفته گذشته یکی از سیاسیون (کروبی) نامه ای سراسر افترا و تهمت به نظام اسلامی منتشر کرد، نامه ای که جشن آمریکا، اسراییل و بیگانگان بود. این نامه با آبروی نظام بازی کرد.

گفتنی است مجيد انصاری عضو مجمع روحانيون مبارز درباره نامه کروبی در مورد تجاوز به زندانيان گفته است: با کمال تاسف اينها صحت دارد و آدم بايد به قول اميرالمؤمنين آرزوی مرگ کند که در جمهوری اسلامی کار به اينجا برسد که چنين فجايعی رخ دهد... نه يک مورد بلکه متعدد بوده است.

حامد - تهران

زمانی که احمد خاتمی، امام جمعه منفور امروز تهران با جملات تند کروبی و اظهارات وی در مورد تجاوزات جنسی در زندان های آخوندی را مورد انتقاد قرار داد معترضین با "فریاد مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر روسیه" لرزه بر اندام نیروهای بسیج انداختند. درگیری های پراکنده و تعقیب و گریز تا ساعت 15:30 ادامه داشت، صدای تیراندازی پراکنده در اطراف بلوار کشاورز شنیده شد، دسته های موتور سوار نیروهای بسیج با باتوم به مردم یورش بردند. دختران پا به پای مردان شعار می دادند. نکته جالب تا این لحظه کم بودن تعداد پلیس ضد شورش نسبت به گذشته است. ورودی های ایستگاه مترو فردوسی، انقلاب، دروازه دولت و پیچ شمیران سربازان نیروی انتظامی مستقر هستند، خیابان انقلاب به شکل کاملا آشکار از ماشین های شخصی خالیست و حکومت نظامی نسبی برقرار است


۱۳۸۸ مرداد ۲۱, چهارشنبه

ترانه موسوی شهید شده است.


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPicدر یکی از روزهای بین هفتم تا بیست و چهارم تیر. درباره نوع دستگیری و نوع مرگش بسیاری از وبلاگ ها خبرهایی داده اند و مطالبی نوشته اند که هر کدام تاحدودی به واقعیت تلخ شهادت ترانه پرداخته اند اما این وبلاگ نویسان مانند ما که دوستان ترانه هستیم نتوانستند به حقایق بیشتری درباره نوع و زمان مرگ ترانه و نیز محل دفن او دست پیدا کنند. ما دوستان ترانه هم مانند همه کسانی که شجاعت به خرج داده و خبر شهادت ترانه را منعکس کردند محل دفن ترانه عزیزمان را نمی دانیم اما این را می دانیم که ترانه را به شمال و منطقه وازیوار منتقل کرده و شبانه و بدون هیچ گونه مراسمی در گورستان روستایی در آن منطقه دفن کرده اند. پدر ترانه نیز که تحمل دوری ترانه اش را نداشت چندی بعد از شهادت تنها فرزندش، دار فانی را وداع گفت و به ترانه پیوست.ما دوستان ترانه، اکنون هیچ خبری از یگانه بازمانده خانواده ترانه نداریم و در کمال تعجب، شب پیش یعنی نوزدهم مرداد در اخبار ساعت هشت و نیم شب شبکه دو افرادی با وقاحت تمام ادعا کردند که خانواده ترانه هستند در حالیکه همه کسانیکه خانواده ترانه را می شناسند می دانند که مادر او بعد از سال ها و با مسافرت به شهر نجف اشرف و دست به دامن امام علی شدن، ترانه را باردار شد و بعد از ترانه نیز فرزند دیگری به دنیا نیاورد. ضمن این که ترانه متولد سال 1360 است در حالیکه در آن گفتگوی کذب، هنرپیشه نقش مادر ترانه سال تولد فرزندش را 1363 ذکر کرد.ترانه لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز داشت و به عنوان کارمند بازرگانی یک شرکت معتبر لوازم آرایشی و بهداشتی و اعطای نمایندگی به سالن های آرایش، فعالیت می کرد.ترانه موسوی که رنگ چشم هایش سبز بود، لباس های سبز زیاد داشت اما عاشق رنگ آبی بود. ترانه دختر آرام و کم حرفی بود و در صورت لزوم حرف می زد. او به مطالعه کتاب هایی در حوزه های ادیان و عرفان علاقه بسیاری داشت و معمولا با خودش یک کتاب با این موضوعات را حمل می کرد.ما دوستان ترانه موسوی، با یادآوری مرگ ترانه در راه آزادی یکدیگر را دلداری می دهیم اما نمی دانیم اکنون آیا کسی هست که تسلای مادر ترانه باشد یا نه.ما دوستان ترانه هیچ خبری از مادرش ندارم و برای او نگرانیم


جمعی از دوستان ترانه موسوی۱۳۸۸ مرداد ۲۰, سه‌شنبه

گزارش از بازار تهران 21 مرداد


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

30 : 9 صبح // محوطه سبزه میدان نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش در حال مستقر شدن هستند . ولی تعداد آنها به 50 نفر هم نمیرسد

38 : 9 صبح // نیروهای امنیتی و ضد شورش در خیابانهای اطراف بازار / در بازار هیچ نیروی امنیتی و ضد شورش با یونیفرم دیده نمیشود . همه در حال خرید هستند

44 : 9 صبح // مهم و فوری …….. تعدادی از بازاریان بخصوص صنف طلا فروشان همچنان تعطیل هستند والارقم هشدار موئتلفه برای جلوگیری از تعطیلی امروز نیامدند . به گزارش رسیده از بازار تعدادی از دکانهای بازار هنوز باز نشده اند و احتمال اینکه امروز تعطیل باشند وجود دارد

05 : 10 صبح // اکثر مغازه ها و حجره های بازار نیمه باز هستند . یعنی بر خلاف روزهای دیگر جنسهای خود را از مغازه بصورت آنچنانی خارج نکرده اند و اماده واکنش سریع برای تعطیلی هستند این حرکت در بسیاری از دالانهای بازار مشهود است بخصوص ورودی داخل بازار در سبزه میدان

11 : 10 // ازدحام و شلوغی بیش از حد امروز نشان از حضور چشمگیر سبزها دارد / در بازار بحث تظاهرات داغ است

32 : 10 // فوری !
مهم !
حضور زهرا رهنورد در بازار . همکنون شاهدان عینی اعلام کردند زهرا رهنورد همسر میر حسین موسوی از ورودی خیابان مولوی به بازار وارد شدند

43 : 10 //فوری ! تایید شد . زهرا رهنورد در جنبش خرید سبز شرکت کرد . او همکنون در بازار است . جمعیت در حال شعار دادن است . نیروهای امنیتی از سمت مولوی وارد بازار شدند

01 : 11 // نیروهای امنیتی همسر میر حسین موسوی را به خارج از بازار راهنمایی کردند / جمعیت در حال شعار دادن است .

24 : 11 // درگیری بین ماموران و مردم در بازار فرش فروشان // یازاریان از مردم حمایت میکنند

28 : 11 // اختلال در سیستم آنتن دهی موبایل ها

31 : 11 // مردم در ایستگاه مترو 15 خرداد در حال شعار دادن هستند . جمعیت فوق العاده است ! هنوز مترو در ایستگاه 15 خرداد توقف دارد

39 : 11 // ازدحام جمعیت فوق العاده است ! غیر قابل توصیف ! در بازار امکان راه رفتن به سختی صورت میگیرد ( ورودی سبزه میدان )

44 : 11 //بازار در دست سبزها / صدای الله و اکبر از دالانهای بازار به گوش میرسد

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بازار تهران، تعداد زیادی از مردم و بخصوص جوانان در بازار و خیابانهای اطراف آن حضور دارند و خود را برای تجمعات اعتراضی آماده می کنند.همزمان از صبح امروز تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر را در نقاط حساس بازار و خیابانهای اطراف مستقر شدند.
نیروهای سرکوبگر گارد ویژه و نیروی انتظامی ،بسیج و لباس شخصی را از صبح امروز در بازار تهران مستقر شدند. نیروهای سرکوبگر در میدان 15 خرداد و مقابل دادستانی بصورت گسترده مستقر شدند. واین 2 نقطه را بصورت گسترده در اشغال آنها است. علاوه بر نیروهای فوق نیروهای کلانتریهای مختلف تهران را به این نقطه گسیل کرده اند.
از لحظاتی پیش نیروهای موتور سوار گارد ویژه و لباس شخصی برای ایجاد رعب و وحشت بصورت گله های چند ده موتوره فواصال بین میدان 15 خرداد تا ناصر خسرو و میدان بهارستان به گشت زنی و مانور وحشت مشغول هستند.
مردم بصورت گسترده در نقاط مختلف بازار و خیابان های اطراف آن حضور دارند و خود را برای اعتراضات آماده می کنند.نیروهای سرکوبگر در پی افزایش یافتن تعداد جمعیت اقدام به مانور دادن با نیروهای موتور سوار خود هستند.

خبرگزاري فارس: بزگترین خبرگزاری درغگوی رژیم

تعدادي از كسبه بازار تهران امروز صبح در اعتراض به طرح ماليات بر ارزش افزوده با تعطيل كردن مغازه‌هاي خود در بازار تهران تجمع كردند؛ اما بازار تعطيل نيست.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، اين در حالي است كه از صبح امروز عده‌اي فرصت‌طلب با حضور در بازار مانع بازگشايي برخي از مغازه‌هاي بازاريان تهران شدند و پس از درگيري با كساني كه اقدام به بازگشايي مغازه‌هاي خود مي‌كنند، اقدام به شكستن شيشه مغازه‌ها مي‌كنند و جو بازار تهران را ملتهب كرده‌اند.
بخشي از بازار تهران شامل بازار فرش تهران، بازار طلافروشان، بازار پارچه فروشان به همراه بخش‌هايي از بازار چارسوق كوچك و بزرگ از صبح امروز در اعتراض به طرح ماليات بر ارزش افزوده تعطيل شده است.
برخي بازاريان اين مناطق با سر دادن شعارهاي عليه طرح ماليات بر ارزش افزوده، از ديگر كسبه بازار ‌شامل بازار طوس، حضرتي، چهار‌راه بين‌الحرمين، بازار آهنگرها، نيز خواستند تا با آنان ‌همراه شوند اما كسبه اين بازارها همچنان باز هستند.
بخش‌هاي ديگري از بازار تهران نيز مانند بازار كويتي‌ها و بخش‌هايي از بازار بين‌الحرمين البته با خاموش كردن چراغ‌هاي خود در اين حركت اعتراض‌آميز شركت كردند اما هنوز باز هستند.
بسته شدن بخش‌هايي از تيمچه حاجب‌الدوله كه بورس اصلي فروش لوازم برقي و كريستال در بازار تهران است به عنوان قطب‌هاي مهم بازار نيز از صبح امروز گر‌چه تعطيل نكرده‌اند اما بسته شدن درهاي ورودي اين بازارها و نبود مشتري عملاً اين بازارها را نيز تعطيل كرده است و امكان خريد و فروش نيست.
در عين حال هنوز بخش‌هايي از بازار بين‌الحرمين، ابتداي بازار مسجد جامع، ابتداي كوچه غريبان و بخش‌هايي از بازار مولوي همچنان باز هستند و خريد و فروش در آن‌ها جريان دارد.
تعدادي از اعضاي هيئت امناي اصناف مختلف نيز از صبح امروز تلاش مي‌كنند تا بازاريان را آرام كنند اما بازار همچنان تعطيل است، مأموران كلانتري 113 بازار و سركلانتري هفتم تهران با حضور در بازارهاي بسته شده از كسبه خواستند تا مغازه‌ها را باز كنند كه با برخورد اعتراض‌آميز بازاريان مواجه شدند.
در همين حال تعدادي از بانك‌هاي دولتي و خصوصي در منطقه بازار به علت نداشتن مشتري تقريباً به حالت تعطيل درآمده‌اند اما درهاي آن‌ها باز است.
بازاريان معترض البته محل بازار را ترك نكرده‌اند و در اطراف بازار پرسه مي‌زنند و منتظر تغيير شرايط و خبر جديد از اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده هستند تا شايد مغازه‌هايشان را باز كنند.
تعدادي از بازاريان معترض در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس، ‌با اظهار بي‌اطلاعي از مدت زمان تعطيل ماندن بازار از زيان‌هاي احتمالي ناشي از آن نگرانند. اين افراد اعلام كردند كه بازاريان به هيچ وجه قصد ايجاد تشنج ندارند و اعتراض آن‌ها صرفاً در مخالفت با طرح ماليات بر ارزش افزوده است و خواستار توقف كامل اجراي اين طرح هستند.
مسئولان كلانتري 113 بازار و سركلانتري هفتم تهران بعد از درخواست خبرنگار فارس حاضر به گفت‌و‌گو نشدند و هر‌گونه اطلاع‌رساني در اين زمينه را از طريق مركز اطلاع‌رساني ناجا اعلام كردند.
مأموران آتش‌نشاني نيز كه در 3 نقطه از بازار مستقر‌ند به خبرنگار فارس گفتند اوضاع عادي است و حضور آنان در بازار علت خاصي ندارد.

امروز از ساعت 10 به بازار رفتم حضور گسترده مامورین نیروی انتظامی به شدت محسوس بود بطوری که کسانی که که متوجه تظاهرات امروز نبودند متوجه شدند.بسیاری ازمردم خرید نمی کردند و فقط راه میرفتند و این خود یک نوع هماهنگی ایجاد کرده بود. مسیر روبروی بازار رو موتور ها امنیتی بطور وحشیانه در رفت و آمد بودند بطوری که صدای خیلی از بازاریها در آمده بودند .امروز مامورین سرکوب تمام قوا آمده بودند . به نظرم این یک پیروزی ایست. با توجه به این که این تجمع فقط در بالاترین مطرح شد بنظرم عالی بود. اینها بسیار از ما وحشت دارند بچه ها پیروزی نزدیک است. باید هر هفته چهارشنبه تجمع در بازار راس ساعت 11 رسمی باشد این باید در برنام جنبش سبز باشد تا هر بار بسیاری دیگر از مردم که در بازار حضور دارند و مغازه دار ها به این جنبش بپوندند.. هرفته چهارشنبه بازار تهران راس ساعت 11 منتظر حضور سبزتان هستیم.

آغاز تظاهرات مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور در جلوی بازار سرپوشیده
بنابه گزارشات رسیده از بازار تهران لحظاتی پیش تعداد زیادی از مردم جلوی بازار سر پوشیده در خیابان 15 خرداد اعتراضات خود را با شعار مرگ بر دیکتاتور آغاز کردند.
لحظاتی پیش تعداد زیادی از مردم در جلوی بازار سر پوشیده تهران در خیابان 15 خرداد تجمعات اعتراضی خود را آغاز کردند . مردم با شعارهای مرگ بر دیکتاتور تظاهرات خود را آغاز کردند. در حال حاضر مردم در پیاده روها رو در روی نیروهای سرکوبگر ایستاده اند. آنها ابتدا با چندین بار هو کشیده نیروهای سرکوبگر را به سخره گرفتند.صدای هو کردن نیروهای سرکوبگر از چندین نقطه به گوش می رسید. بعد از هو کردن نیروهای سرکوبگر جمعیت در جلوی بازار اقدام به شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
نیروهای سرکوبگر موتور سوار بصورت وحشیانه بسوی تظاهر کنندگان یورش بردند و با باتون آنها را مورد ضرب وجرح قرار دادند.
نیروهای سرکوبگر گارد ویژه و نیروی انتظامی ،بسیج و لباس ش صی ها در بازار تهران ،میدان 15 خرداد ،و مقابل دادستانی مستقر هستند. عمده نیروهای سرکوبگر در میدان 15 خرداد و دادستانی می باشند. علاوه بر نیروهای فوق نیروهای کلانتریها و همچنین تعدادی از نیروهای لباس مشکی سوار بر موتور و باتون بدست در میدان 15 خرداد مستقر شدند.
نیروهای موتور سوار همچنان به مانور وحشت خود که بصورت گله ای و در حد فواصل 15 خرداد ،ناصر خسرو و میدان بهارستان ادامه میدهند.
تعداد زیادی از مردم در آنجا حضور دارند و پیاده روها مملو از جمعیت است و مردم از نیروهای سرکوبگر حراسی ندارند.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
21 مرداد 1388 برابر با 12 اوت 2009

بنابه گزارشات رسیده از بازار تظاهرات و درگیری در چند نقطه از بازار صورت گرفت و مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور و با برافراشتن دستان خود با علامت پیروزی وارد بازار می شدند.
حوالی ساعت 13:25 در میدان 15 خرداد مقابل مترو 2 مورد درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای سرکوبگر روی داد.مردم شعار مرگ بر دیکتاتور را سر می دادند و در حالی که دست خود را به نشانی پیروزی بالا گرفته بودند به سمت بازار حرکت می کردند.پیاده روها مملو از جمعیت بود .
نیروهای سرکوبگر به سوی مردم یورش بردند و آنها را آماج باتون های خود قرار دادند. در اثر یورشهای وحشیانه تعدادی از مردم زخمی شدند. نیروهای سرکوبگر ضربات باتون را بر سر و صورت مردم می کوبیدند.شاهدان عینی در یک نقطه شاهد 4 نفر که بشدت زخمی و دچار خونریزی بودند.
از طرفی دیگر و با این حرکت همبستگی خود را با قیام مردم اعلام کردند.همچنین تعدادی از بازاریان در اعتراضات امروز شرکت داشتند و به تظاهر کنندگان می گفتند اعتصاب امروز ما همبستگی با مردم است.
نیروهای سرکوبگر که از گارد ویژه،سپاه پاسداران،بسیج،لباس شخصی ها و تعداد زیادی از نیروهای کلانتریها از نقاط مختلف تهران به بازار و خیابانهای اطراف گسیل شده بودند تشکیل می شدند.همچنین گله های موتور سوار دائم به مردم تهاجم می کردند و یا در حال منور وحشت بودند.گروهی از موتورسواران که افراد آنها سیاه پوش بودند دیده می شد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
21 مرداد 1388 برابر با 12 اوت 2009

نامه ای به رفسنجانی


Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicجناب رفسنجانی سلام
شاید مرا بشناسید اما دلیلی به معرفی نمی بینم چرا که من هم قطره ایی هستم از این دریای بی کران
آقای رفسنجانی
شاید هیچکس در جریانات اخیر نقش شما را نداشته است غوغایی که امروز شاهد آن هستیم دستپخت 20سال پیش شماست 14 خرداد 68 خاطرتان هست؟همان سالی که در تلویزیون هم مد شده بود که همه یک خاطره بگویند و شما با دو خاطره در مجلس خبرگان جناب خامنه ایی را یک شبه به آیت اللهی رساندید و رهبرش کردید؟و فراموش کردید حرف های خمینی را که می گفت خامنه ایی درک درستی از ولایت فقیه ندارد؟و باز هم فراموش کردید که چرا در طول 8 سال نخست وزیری میرحسین موسوی چرا خمینی یک بار هم حق را به خامنه ایی نداد؟یادتان می آید یار غارتان آن شب به شما گفت که می گویند فلانی حجتیه ایی است وشما خنده ات گرفت وگفتی ای بابا مورچه چیه که کله پاچه اش چی باشه؟و در جواب گفتید من که رییس جمهورم ونمی گذارم دست از پا خطا کند؟اما واقعا نکرد؟قتل های زنجیره ایی خاطرمبارکتان هست؟داستان کرباسچی چه طور؟یادتان می آید آقا مهدیتان راجع به کرباسچی چه گفت و شمارا به فکر فرو برد؟اما بازهم باورتان نشد که مار در آستینتان پرورش داده اید.
قیافه تان را در سال 76 خوب به یاد دارم از طرفی بسیارخوشحال بودید که محمد خاتمی رییس جمهور شده و نه محمدی ری شهری با آن افکار واپس گرا و از طرف دیگر ناراحت آن سیدی بودید که بسیار وامدار پدرش بودید چون سید را می شناختید که چقدر ماخوذ به حیاست و نگران بودید که شاید نتواند در مقابل این گرگان درنده دوام بیاورد که از کاری در این زمینه فروگذار نبودندداستان کوی دانشگاه را برایش پیش آوردند وسعید حجاریان را آنگونه ترور کردند و بعد هم روزنامه ها را به دست سلاخ معروف مرتضوی سپردند بازهم باور نکردید وقتی سید جز می زد و می گفت که انصار حزب الله از کجاخط می گیرند؟وداستان هر 9روز یک مشتک را برایتان گفت؟ مشکل شما این بود که همانطور که فائزه تان که به حق از تمام پسرانتان مرد تر است گفت این بود که اصلا ایشان را آدم حساب نمی کردید وچون عوام به شما هم امر مشتبه شده بود که همه کاره شمایید و خامنه ایی مترسکی بیش نیست دریغ از اینکه اگر به مرده هم...
جناب آقای هاشمی عزیز
سال 84 یادتان می آید؟که این بوزینه چگونه رییس جمهور شد؟و چون در شان خود نمی دیدید که نه با او مجادله کنید نه با اربابش کار را به خدا واگذار کردید؟
اما چهارسال گذشت و اکنون خدا کار را به شما واگذار کرده این داستان تمام امتحانی برای شماست -امتحانی الهی-خداوند به هرکسی توفیق جبرا مافات را نمی دهد شما خود این مار را در آستینتان پرورانده اید حالا کارش به جایی رسیده که برای ولی نعمت خود خط و نشان می کشد و سوسمارهایش به شما مجوز نماز جمعه را نمی دهند واقعا تقوی کیست که جرات می کند شما را از شرکت در نماز جمعه منع کند
جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی
خداوند کلید قفل آزادی مردم از دست این کودتاچیان را مدتی در دست شما قرار داده نمی دانم چه باید بکنید اما یقین دارم که خوب می دانید تعلل نکنید که بس حرام است نامه ی شیخ را خواندید؟امروز تجاوز می کنند و فردا شاید کبابمان کنند
دوست عزیزم آقای هاشمی
شما هم در مقابل خداوند و هم در مقابل مردم ایران مسئولید
نکند یک وقت مصالحه کنید.نداها و سهراب ها و همه ی جوانهای این مرز و بوم چشمشان به شماست تا دیر نشده برگ آس خود را رو کنید همان برگ آسی که زمانی که کتاب قلعه حیوانات از طرف آن مرحوم بهتان هدیه شد؛ کنار گذاشتید نگویید که هنوز وقتش نیست که اگر کمی تعلل کنید سرنوشت سنوبال قلعه ی حیوانات نصیبتان می شود یک بار دیگر شیر بودنتان را به اثبات برسانید تا شغال هایی مانند تقوی و احمدی خاتمی وآن جنتی و یزدی که به حق مرحوم بهجت راست می گفت که یک د و ی با یزید تفاوت دارد حساب کار دستشان بیاید
آقای هاشمی
یادم می آید شهرام ناظری بسیار مورد پسندتان بود پس به اشعارش گوش کنید که می گفت ؛ایران کهن در خطر افتاده خبر شوشو؛آقای رفسنجانی دیر بجنبید در بهترین شرایط سرنوشت منتظری در انتظار تان است که بعید می دانم با آن کینه ی شتری که از او سراغ دارم به این کار بسنده کند؛
والسلام

ضحاک کش

تقدیم به بچه های کازرونImage and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

توجه.توجه. اهالی محترم تهران و شهرستانها


Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicهموطنان گرامی.پدران مادران زنان شجاعی که اینبار نوید آزادی را به ایران و فرزندان آن به ارمغان آورده اید.فردا چهارشنبه روزی بسیار بزرگ و مهمی برای نهضت آزادی قوم ایرانی است فرزندان جان بر کف شما از میادین بزرگ تهران همچون ونک.ولیعصر.آپادانا.اکباتان و....شهرستانها قصد دارند فردا با حضورملیونی خود در بازار بزرگ تهران وشهرستانها خواب ضحاک زمانه خامنه ای جلاد و ملیجک جنایتکارش را آشفته نمایند.ملت ایران تصمیم گرفته برای حمایت از بازاریان بخاطر رکود تحمیلی دولت دزد و خاین و وطن فروش احمدی نژاد به اجانب بخصوص روسیه جنایتکار فردا با حضور خود در بازار وخرید از بازاریان ترفند خائنانه دولت کودتایی را برای ورشکستگی و سپس وابستگی بازاریان به اربابان بی انصاف دولت ضد بازاریان ایران خنثی نمایند.با حضور میلیونی خود از ساعت 10 صبح فردا تا شب در بازار های ایرانزمین و خرید از این عزیزان ترفند رژیم را در نطفه خفه کنید.ما امشب در پشت بامها پشت پنجره ها و کوچه پس کوچه های اطراف منازلمان ضمن فریاد های شبانه همیشگی مان ..الله اکبر.مرگ بر دیکتاتور حضور میلیونی فردای خود در بازار را بگوش همسایگان خود خواهیم رساند.شما نیز چنین کنید که آزادی ما در اتحاد واطلاع رسانی وحدت و تظاهرات و حضورهمه ما در مقاطع حساس و مهم است.بدیهی است در بازار راجع به چگونگی حضورمان در نماز جمعه اطلاع رسانی میکنیم.آنچه مسلم است شرکت ما در نماز جمعه اینهفته با یا بی حضور هاشمی رفسنجانی حتمی است.هیچ قانونی نیست که مردم ایران را از خرید فردا چهاشنبه در بازار یا نماز جمعه این هفته باز دارد.پس با حضور میلیونی خود غیرت ایرانی خود را به این بی غیرتان وطن فروش نشان میدهیم.وعده ما امشب در تظاهرات شبانه .فردا بازار برای خرید از بازاریان و روز جمعه برای نماز جمعه.ما حق داریم رای دزدیده شده خود را از دزدان پس بگیریم.پس قسم به ندا قسم به سهراب قسم به محسن مان ما پیروزیم چون حق با ماست.کشور را پس بگیریم. والسلام.

لیست خرید فردا 4 شنبه بازار سبز:

1- قلاده ودستبند برای گردوندن رهبر قاتل دور شهر

2- دستمال برای عنتر

3- قفل وزنجیر بزرگ برای بستن موقت مجلس و بقیه تشکیلات ضد مردم

4- فندک و بنزین برای صداوسیما (بخوانید دروغ و تزویر)

5- طناب برای وصل کردن مزدوران به بالای تیر برق البته بعد از محاکمه

6- سرکه ودستمال برای عطر متعفن بسیجی و پاسدار و ناجا

7- ماسک برای جلوگیری ازآنفولانزای خامنه ای و دوربین خوکهای دیگر


۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

شکایت نامه دروغین به نام مردم اراک


Image and video hosting by TinyPic
شكايت مردم "اراک" از موسوی، خاتمی و هاشمي

شبکه ایران: بعد از ظهر دوشنبه نامه‌ای به موسسه ایران ارسال شد که از شکایت مستند و مستدل به قانون جمعی از مردم اراک "به عنوان بخشی از جامعه و ذینفع در حق‌الناس و نظم عمومی" از میرحسین موسوی، محمد خاتمی و فائزه هاشمی به دادسرای ویژه کارکنان دولت حکایت می‌کرد.

در این نامه که تصویر متن شکایت ضمیمه آن شده بود، آمده است: "از آنجایی که به اعمال مجرمانه و قانون‌شکنی‌های نامبردگان قبل و بعد از انتخابات اشراف دارید، چندان مصدع اوقات نمی‌شویم؛ صرفاً با توجه به اینکه نامبردگان و اعوان آنها کماکان در حال القا توهمات خود به جامعه هستند و چنین فضاسازی ‌می‌نمایند که گویا تمام مردم و ملت با آنها هستند... و به زعم آنها این 24 میلیون رای یا ناشی از اغفال مردم بوده است و یا تقلب! لذا به عنوان یک تکلیف فردی و اجتماعی، دینی و عرفی بر خود لازم دانستیم طبق قانون شکایت خویش را ابراز نماییم."

مردم اراک در ادامه نامه خود به موضوعاتی اشاره‌کرده‌اند که نامبردگان اصلاح‌طلب مرتکب آن شده‌‌اند: "نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، معاونت در اخلال نظم با سخنرانی‌ها و بیانیه‌های تحریک‌آمیز، دعوت از طرفداران خویش جهت برگزاری راهپیمایی‌ها غیرقانونی و ایجاد فشار و هرج و مرج برای رسیدن به خواسته‌های حزبی، توهین و تهمت نسبت به نهاد و مقامات دولتی و حکومتی و اقدام علیه امنیت ملی".

این شکایت مردمی بر اساس تقسیم‌بندی جرائم، در سه رکن دسته بندی شده است؛ مادی، معنوی و قانونی. در جرائم مادی مربوط به موسوی با اشاره به تحریک مردم به آشوب و خسارات وارد آمده به بیت‌المال آمده است: "وی در بیانیه شماره 4 خویش در سایت قلم‌نیوز، تمام کشته‌شدگان حوادث بعد از انتخابات را که برخی از آنها محاربین و معاندین بودند، شهید می‌نامد تا احساسات مردم را برانگیزد... در بیانیه 27/3/88 خویش، مسئولان نظام را اصحاب دروغ نامیده... در پایان بند سه همین بیانیه، به شیوه زیرکانه و به طور تلویحی طرفداران خود را به ادامه اعتراضات و راهپیمایی‌های غیرقانونی تحریک می‌کند."

در ادامه به بیانیه هشتم موسوی اشاره می‌شود که بدون هیچ‌گونه استدلالی گفته شده بود: "در این انتخابات تقلبی بزرگ اتفاق افتاده و پس از آن معترضان به این وضعیت به گونه‌ای غیر انسانی مورد هجوم قرار گرفته و کشته، زخمی یا بازداشته شده‌اند."

در قسمتی دیگر از این شکایت به اثبات عدم التزام موسوی به ولایت فقیه اشاره شده است و با اشاره به مخالفت موسوی با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تاریخی 29 خرداد، در بیانیه صادر شده در 29/3/88، تصریح شده است: "نامبرده در این بیانیه با بی‌پروایی تمام، موازین شرعی و قانونی را زیر پا نهاده و با ادبیاتی خاص و کنایه‌آمیز تمام مساعی خود را جهت تخریب و تضعیف جایگاه ولی فقیه زمان و سایر مسئولان نظام به کار گرفته."

همچنین معاونت در جرم شامل تحریک مکرر هواداران برای ادامه اعتراضات دانسته شده است. از سوی دیگر با اشاره به نهمین بیانیه موسوی و توهین‌های صریح به شورای نگهبان گفته شده است که: "به جایی می‌رسد که مسئولین نظام را تلویحا تهدید می‌نماید. ساختارشکنی و برپایی اغتشاش و آشوب در آینده و اقدام به براندازی را پیش‌بینی و امری طبیعی تلقی و توجیه می‌کند."

از طرف دیگر درخواست موسوی برای آزادی همه زندانیان بدان معنی دانسته شده است که: "همه دستگیر شدگان بی‌گناه هستند و کلیه اقدامات مسئولین نظام و مامورین نیروی انتظامی و نیروهای بسیج در بازگرداندن امنیت و نظم تماماً غیرقانونی و ظالمانه و ناشی از فرافکنی بوده است".

در قسمتی دیگر به حضور شخص موسوی در راهپیمایی 25 خرداد و تحریک احساسات هواداران، که موحب ایجادخطر برای جان و امنیت مردم شد، اشاره شده است، "در حالی‌که علت حضورش در انتخابات را احساس خطر از بی‌قانونی دولت اعلام می‌کرد".

در قسمت مربوط به رکن معنوی جرم با اشاره به عنصر معنوی جرم که شامل "اراده، دانستن و خواستن" است، تاکید شده است: "افعال مجرمانه نامبردگان کاملاً ارادی، عالمانه و عامدانه بوده و به قصد بد نام نمودن دولت و شورای نگهبان و با نیت اعمال فشار بر مسئولین نظام از راه‌های غیرقانونی و رسیدن به منافع حزبی و جناحی، تمام چارچوب‌های انتقاد و اعتراض متعارف و قانونی را زیر پا گذاردند و موجبات اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی و نتیجتاً شادمانی دشمنان خارجی را فراهم کردند. ایشان علی‌رغم نصایح بسیاری از علما و مراجع تقلید و ... و مواضع و اوامر صریح و قاطع مقام عظمای ولایت امر و امامت امت، خطوط قرمز شرع و قانون را جسورانه زیر پا گذاردند و...".

در بخش دیگری از این شکواییه آمده است: "اینگونه نباشد که خدای ناکرده شمشیر عدالت فقط برای ضعفای جامعه و افراد عادی به کار گرفته شود، ولی اغنیا، خواص و متنفذین مصون از آن باشند".

و سرانجام در رکن قانونی با استناد به مواد 609، 618، 697، و 500 قانون مجازات اسلامی مستندات شکایت‌کنندگان به پیوست شکایت ارائه شده است.

این شکواییه در اوایل ماه جاری در شعبه 13 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تهران ثبت شده و در حال رسیدگی است.

اما شکایت مردم اراک در حالی تسلیم مراجع قضایی شده که پیش از این نیز سایت "جنبش مردمی ایران علیه قانون گریزی" با هدف جمع‌آوری شکایت مردمی از میرحسین موسوی ایجاد شده است که ایرنا 5 روز پیش از ثبت بیش از170 هزار شکایت علیه موسوی در آن خبر داد. هر چند به نظر می‌رسد با اقدامات سایبری از یک سو و ترافیک سایت از سوی دیگر، اکنون بالا آمدن این سایت با مشکل مواجه شده است.

علاوه بر این جمعی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز خواستار بازداشت و محاکمه میرحسین موسوی شده‌اند.

با این حال تاکنون مقامات قضایی کشور هیچ عکس‌العملی به مطالبه گسترده مردم و نمایندگان مجلس نشان نداده‌اند.

رجا نیوز

تقدیم به مسجد سلیمانی های ایران زمین


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic