۱۳۸۹ دی ۲۱, سه‌شنبه

تولد ندا آقاسلطان 3 بهمن را گرامي ميداريم


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic


تولد ندا آقاسلطان را گرامي ميداريم

03/11/1361 -

23/01/1983‎

شهادت

88/03/30
20/01/2009


در روز سوم بهمن جشن تولد ندا را برمزارش جشن مي گيريم

يكشنبه سوم بهمن ماه ساعت 3 بعد ازظهر

مكان بهشت ندا

مزار ندا آقاسلطان