۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه

زندگی ایرانیانImage and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
به کوری چشم دشمنان ایران 
هیچ حکومتی بهتر از پهلوی در ایران نبوده و نخواهد بود
تمام ایرانیان رایگان زندگی میکردند
تمام ایرانیان آزاد زندگی میکردند
تمام ایرانیان شاد زندگی میکردند
تمام ایرانیان سرزنده زندگی میکردند
تمام ایرانیان با امنیت زندگی میکردند
تمام ایرانیان بدونه جنگ و خونریزی زندگی میکردند
تمام ایرانیان متفازت تر از مردم دنیا زندگی میکردند
تمام ایرانیان برای هم زندگی میکردند
تمام ایرانیان دور از سحر و جن زندگی میکردند
تمام ایرانیان دور از کوپن و صف زندگی میکردند
تمام ایرانیان راحت زندگی میکردند
تمام ایرانیان واقعا زندگی میکردند
تمام ایرانیان بدونه نفرت زندگی میکردند
تمام ایرانیان بالذت زندگی میکردند


تمام ایرانیان با اصالت زندگی میکردند


تمام ایرانیان با وجدان زندگی میکردند

ولی افسوس که 35 ساله همه چیز در ایران نابود شده است 

از وجدان ,اصالت ,شاد بودن , زندگی در ایران خبری نیست 

همش جنگ و خونریزی اعدام و ادم کشی است 
مردم را با حرف گول میزنند و همه فکر میکنند که این رژیم حرف راست میزند 
تحت اسلام و قران کار میکنند با جن و سحر حرکت میکنندو.........
کجاست غیرت ایران و ایرانی بلکه انهم از بین رفته است 
به کوری چشم دشمنان ایران روزی پرچم سه رنگ شیرو خورشید را بر قله دماوند و خلیج فارس و دریایی  خزر به احتزاز در خواهیم آورد 
نابود باد حکومت ننگین اسلامی در ایران
حمید دبی 15 اردیبهشت 1393