۱۳۸۹ آذر ۱۴, یکشنبه

پرسش و پاسخ با شاهزاده رضا پهلوی - نوامبر

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


پرسش 1) با توجه به اطلاعات نادرستی که رسانه های رژیم به نسل آیندۀ ایران می دهند پرسش من اینست که آیا شما در نظر

دارید که یک شبکۀ ماهواره ای برای روشنگری نسل جوان راه اندازی نمایید؟؟؟


مریم م آزاد, ایران

شاهزاده رضا پهلوی: مریم عزیز،
این پرسشی است که طی سالیان بارها از من شده است.
من مطمئنا نبود یک وسیلۀ ارتباطی با هم میهنانمان در داخل – و ارتباط آنان بین خودشان را به عنوان یک وسیلۀ حیاتی در مبارزاتمان درک و حس کرده ام.

سازمان های خبری دولتی و یا ایستگاه های رادیو تلویزیون ایرانی در خارج از کشور به نوعی در ایجاد این ارتباط نقش داشته اند، ولی الزاما محتوا و تداومی را که ما برای مبارزه نیاز داریم را ارائه نمی دهند.

من با افرادی که آمادۀ کمک به روش های گوناگون هستند صحبت کرده ام، بسیاری از آنان بخشی از نسل کنونی هستند. صرف نظر از بودجه و تدارکات، ما همچنین به کادری نیاز داریم که بتواند محتوایی مناسب و قابل اتکا را تهیه و ارائه نماید. محتوا همانقدر مهم است، اگر از اهمیت بالاتری برخوردار نباشد، که مکانیزم و تکنولوژی.
تمام اینها قابل اجرا خواهد بود زمانی که ما بتوانیم بودجۀ مورد لزوم را تهیه نماییم.

پرسش 2) مادران و خواهران ما هستند که هزینۀ نهایی را می پردازند.
زمان آن نرسیده است که بازی کردن با ایدۀ حقوق زنان را کنار بگذاریم و از آنان پشتیبانی کنیم؟؟؟
آیا آنان نیروهای سلحشور ما در داخل نیستند و بهترین گزینه برای یک یارگیری صلح آمیز در نیروهای نظامی؟؟؟

پرتو ، تگزاس

شاهزاده رضا پهلوی : پرتو عزیز
،
من آگاهم که تا چه میزانی بانوان ایرانی از زمان به قدرت رسیدن این رژیم رنج برده اند.
آنان سنگین ترین هزینه را بیش از هر فردی در میان ملتمان پرداخته اند.
درحالی که بانوان در سراسر جهان در سه دهۀ اخیر به مدارج چشمگیر اجتماعی و سیاسی دست یافته اند، رتبۀ بانوان در کشور ما به شهروند درجۀ دوم فروکاهیده است و از حقوق اولیه شان محروم شده اند.
مخصوصا این موجب اندوه من است که ببینم پیشرفت هایی که بانوان بدان دست یافته بودند به نحو فاحشی توسط رژیم مذهبی واژگون شده است.

من اغلب در طی سال ها اشاره کرده ام، که بانوان نخستین گروهی بوده اند که به رویارویی با رژیم کنونی برخاسته اند، و برای دستیابی به حقوقشان سی سال و اندی است که با این رژیم مبارزه می کنند.
من منظور شما را از "بازی کردن با ایده مشکل بانوان" را درک نمی کنم: من همیشه گفته ام که به شمار نیاوردن 50 درصد از جمعیت کشورمان مانند آن است که به خواهیم با یک پا ماراتن بدویم.
بانوان اغلب در صف اول تظاهرات بر علیه رژیم هستند و اغلب سرسخت ترین نیرو برای حفظ حقوق انسانی مردم در مقابل نیروهای سرکوبگر در خیابان ها هستند.
بانوان ما نمایندگان جدی برای تغییر هستند – شاید جدی ترین در این زمان از تاریخ ما.
من همچنان به پشتیبانی از مبارزات بانوان شجاعمان ادامه می دهم.


پرسش 3) با درود، از آنجایی که اخیرا ایرانیان در درون کشور نقش اساسی در دستیابی به آزادی ایفا کرده اند، آیا شما برنامه ای دارید که با ایرانیان درون کشور بیشتر در تماس قرار بگیرید؟

جوانان ناسیونالیست

شاهزاده رضا پهلوی : جوانان ناسیونالیست عزیز،
من بطور مداوم در تماس با هم میهنانمان در ایران هستم.
من از راه اینترنت گفتگو و کنفرانس تلفنی برقرار می نمایم که گاهی صدها نفر در آن حضور می یابند. ولی، علیرغم تمامی تلاش های ما، انکارناپذیر است که رژِیم کنونی کنترل شدیدی بر ارتباطات داخلی و خارجی دارد.
ما نیاز به دسترسی بیشتر و بهتر به هم میهنانمان داریم تا آنان نیز بتوانند به اطلاعات ماورای سانسورهای رژیم دست یابند آنچنان که من دارم.
هم چنین به شدت نیاز به مکانیزم ارتباطی است که به صورت گسترده و فراگیر بتواند تماس با جامعه را میسر سازد.

ارتباطات ثانوی نیز هم چنین بسیار در تلاش های ما کارسازاست.
این بدان معناست که افرادی مانند شما پیام های مرا برای آزادی و همبستگی به هم میهنانمان در داخل ایران برسانند.
من شما را تشویق می کنم که فایل های ویدئویی، پی دی اف و سایر مطالبی که پخش می کنم را دانلود کرده و به شبکۀ خصوصی خود ارسال دارید – و از شبکۀ خود نیز بخواهید که همین کار را ادامه دهند– بدین وسیله شما صدای مخالفین را هزار بار رساتر می کنید.
ما همگی در نجات دادن ایران از این کابوس دراز مدت مسئولیت داریم و من امیدوارم که شما هرکسی را که می شناسید تشویق کنید که سهم خود را در این وظیفۀ ساده ولی پراهمیت ایفا کنند.

پرسش 4) با درود، تجربه ای از شروع کار آقای اوباما که برنامۀ هفتگی رادیویی دارند و با مردم صحبت می کنند.
آیا امکان دارد که شما برنامه ای هفتگی برای درمیان گذاشتن نظراتتان با ما داشته باشید؟؟؟
با سپاس
ریموند، انگلستان

شاهزاده رضا پهلوی : ریموند عزیز،
من به شما اطمینان می دهم که از تمامی امکانات موجود برای رسانیدن پیام هایم به هم میهنانم بهره می گیرم و همچنان در جستجوی روش های نوین ارتباطات هستم.
ولی ترجیح می دهم که به جای برنامۀ هفتگی یک نواخت، با هم میهنانم گفتگو داشته باشم تا ما بتوانیم از یکدیگر یاد بگیریم که چگونه به ایران کمک کنیم.
هدف من همیشه این بوده که زمانی پیام بفرستم که لازم بوده است نه پیام بفرستم برای آنکه حرفی زده باشم.
من شما را تشویق می کنم که فایل های ویدئویی، پی دی اف و سایر مطالبی که پخش می کنم را دانلود
کرده و به شبکۀ خصوصی خود ارسال دارید – و از شبکۀ خود نیز بخواهید که همین کار را ادامه دهند

پرسش 5) آیا زمان آن "اکنون" است که خطوط و حدود را مشخص نموده و رهبران تمامی گروه ها و احزاب را که خواهان یک رهبر نمادین می باشند که اهداف ملی ما برای آزادی و تاریخ کهن ما را نمایندگی کند را زیر چتر همبستگی ملی گرد هم آورید؟؟؟
فرهمند ، پنسیلوانیا

شاهزاده رضا پهلوی : فرهمند عزیز،
موافقم.
زمان آن رسیده است.
من خطوط و حدود را سی سال پیش برعلیه رژیم کنونی مشخص کرده ام.
مشخصا، ملت ایران نیز این خطوط و حدود را ترسیم نموده اند.
و من همچنان به ترسیم خطوط بین آنانی که باورمند هستند که این رژیم باید ادامه دهد، و فکر می کنند که قابل اصلاح از درون است – و آنانی که به آیندۀ دیگری برای ایران می اندیشند: یک دموکراسی سکولار ادامه می دهم.

در طی سی سال گذشته، هدف اصلی من همان بوده است که شما پیشنهاد کرده اید – تلاش برای گرد هم آیی هر چه بیشتر ایرانیان برای همکاری با یکدیگر.
من این کار را بدون جهت گیری ایدئولوژی خاصی انجام داده ام.
ولی، اگر قرار است که من نمایندگی نظرات جمعی را داشته باشم، این نقش می بایست بوسیله شما، جمعا، به من اعطا شود.

به نظر من رهبری نوین نباید به روش از بالا به پایین باشد.
باید پایۀ آن از بطن جامعه (هرم وارونه) باشد، بوسیلۀ مردم تایید شده باشد و متفاوت از گذشته.
این روش رهبری من است – من این کار را در طی سه دهۀ گذشته انجام داده ام – من فقط ادعای آنرا نکرده ام – فقط انجام داده ام.

پرسش 6) با به درود شاهزادۀ محبوب، سال ها ست که شما تلاش کرده اید که یک "اتحاد" از اپوزیسیون با منافع مشترک به وجود آورید، برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ولی تا کنون انجام نشده است.
نهایتا چه زمانی این شکل خواهد گرفت ؟؟؟
آیا این مقر این اتحاد در پاریس خواهد بود؟؟؟
فرهاد ، شیراز

شاهزاده رضا پهلوی : فرهاد عزیز،
اگر نایل شدن به اتحاد یک عمر به درازا بکشد، بگذار که چنین باشد.
آنچه که می توانم بگویم، بدون اتحاد، رژیم پیروز خواهد بود.
با اتحاد ما پیروزیم، با نفاق ما شکست خواهیم خورد.

من بسیار بوسیلۀ جوانان و روح جنبش سبز نیرو گرفته ام.
نسل امروز محدودیت و کوله بار نسل گذشته را بر دوش ندارد.
نسل جوان مجهزتر برای مبارزات ملت ما هستند و تنها چیزی که آنها می خواهند آزادی و برابری است.

نهایتا، من فکر می کنم که اروپا صحنۀ بهتری برای همآهنگی این تلاش است، و احتمالا در زمان لازم به این کار مبادرت شود.

پرسش 7) اعلیحضرت رضا پهلوی ، اولا من می خواهم از شما تشکر کنم برای سال هایی که همچنان مبارزه برای آزادی را ادامه داده اید.
چگونه شما در نظر دارید که ارتش در داخل را تشویق به حمایت از جنبش ما بکنید؟؟؟

1curiuosirani ، سان دیگو ، آمریکا

شاهزاده رضا پهلوی : 1 curiuosirani عزیز،
ساده است.
ارتش ( یا نیروهای سرکوبگر ) می توانند آیندۀ ایران و خودشان را تضمین کنند چنانچه اکنون به ملت بپیوندند.
همانطوری که در پرسش و پاسخ ماه اکتبر اشاره کردم، ما زمانی می توانیم برادران و خواهران مان در ارتش را به سوی خود جلب کنیم که به آنان بگوییم که تغییر این رژیم موجب محو آنان نخواهد شد.
این رژیم از نیروهای مسلح برای حفاظت ملت استفاده نمی کند برعکس از آنان برای اقدامات ماجراجویانه اش بهره می برد.


پرسش 8) اعلیحضرت، چگونه مردم داخل و خارج از ایران می توانند به زندانیان سیاسی کمک کنند که حفاظت شوند و از زندان های جهل و جنون و خونریز رژیم به یک روش دموکراتیک آزاد شوند؟؟؟
ارادتمند نگین

شاهزاده رضا پهلوی : نگین عزیز،
تا زمانی که ما به مرحله ای که بتوانیم یک حکومت دموکراتیک که تضمین کنندۀ حقوق فرد برای آزادی بیان باشد، و تا زمانی که ما ایدۀ زندانی سیاسی را از فرهنگ مان حذف نکنیم، ما مجبوریم که مستمرا به جهان یادآوری کنیم که ایرانیان بوسیلۀ رژیم کنونی در خطر هستند و باید به آنان یاری رسانید.

بسیاری از ایرانیان معترض هستند که رژیم کنونی وحشی است و معتقدند که وحشی ها را با روش های صلح آمیز نمی توان سرنگون کرد.
من مخالفم.
من تمام زندگیم پشتیبان روش به دور از خشونت برای رسیدن به تغییر بوده ام.
روش به دور از خشونت در حقیقت یک راه منطقی نافرمانی است و نه یک روش انفعالی مقاومت.

پرسش 9) والاحضرت، مایلم بدانم که احساس شما نسبت به بازگشت پادشاهی چیست؟؟؟
شاکوهانده، شیکاگو

شاهزاده رضا پهلوی: شاکوهانده عزیز،
آنچه که در درجۀ اول اهمیت قرار دارد آن است که هم میهنانم آزاد شوند و امکان آنرا داشته باشند که یک انتخابات آزاد و منصفانه را برگذار کنند، در آن زمان ایرانیان می توانند یک پادشاهی دموکراتیک مانند اسپانیا، سوئد و ژاپن را برگزینند.
انتخاب در دست آنان است آنچنان که من سی سال است که در مقالات بی شمار، کتاب ها و مصاحباتم گفته ام من آیندۀ پادشاهی را به هم میهنان عزیزم می سپارم.

پرسش 10) ما چگونه می توانیم اطمینان را به مردم برای ادامۀ مبارزه بازگردانیم؟؟؟
رویا ، کالیفرنیا

شاهزاده رضا پهلوی : رویا عزیز،
من بسیار از پرسش بجای شما که به یک مسئلۀ ریشه ای اشاره دارد سپاسگزارم : کمبود موفقیت در جنبش.
اعتماد چیزی نیست که به صورت ناگهانی به دست آید: زمان و همکاری بسیار لازم دارد که این زمینه ایجاد شود.

اکثریت بزرگی برعلیه رژیم کنونی هستند – این واضح است.
و هنوز به نظر می رسد که مردم در مورد اهداف و نیات هریک از اعضای اپوزیسیون نگرانی دارند.
به دلیل این عدم اعتماد، ما منابع و زمان بسیاری برای سرنگونی این رژیم مذهبی از دست داده ایم که به روشنی دوران زندگی بیش از اندازه ای داشته است

پیشنهاد من این است که اقدامات واقعی و رفتار اپوزیسیون را زیر نظر بگیرد و بررسی کنید.
با اطمینان به احساس خودتان موضوعات و افراد را تحت بررسی قرار دهید.
گفتار هیچ کس را کورکورانه نپذیرید – حتی مرا. 1
آن زمان است که شما خواهید دریافت که به چه کسی می توانید اعتماد کنید.

من به سهم خود، اولین شرط را شفافیت قرار داده ام.
این در بطن تمامی اقدامات و گفته های من است، و من فکر می کنم که یک عامل اساسی که جنبش مورد اعتماد قرار گیرد.
و البته، گذر زمان نیز کمک خواهد کرد