۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

جواب این کودکان را که میدهد ؟Image and video hosting by TinyPic

واقعا جواب این معصومان را چه کسانی میدهند ؟

اسلامی که دم عدالت میزند و میگوید علی به همه کمک میکرده درسته همش دروغ بوده کلاه گزاری سر مردم ولی نمیخواد محرم سیاه بپوشی و خودت رو جر بدی و یا کونت رو پاره کنی برای حسین که १३०० سال پیش به خاطر خانم بازی کشته شد برو بخون کربلا وسط دجله و فرات هست یعنی منطقه حاصلخیز عراق حالا شما خودتون رو جر بدید تا شاید کمک کنه ؟ اگر میخواست کمک کنه یا بیل زن بود ماله خودش رو بیل میزد
به جای مشکی پوشیدن و تو سرزدن و گریه نصف ان مبلغی رو که میخواهید نذری بدی رو ببر بده به امثال این بچه ها یا لااقل به خیریه کمک کن تا به قوله خودت صوابش برسه به مرده هایت
نشین و نگاه کن که १० کیلو برنج بدی حسیسنه در عوض 50تا شام برای فامیلت بگیری و بعد هم سر غذا دعوا کنی ؟
اگر مسلمانی اگر خیر خواه هستی به قوله خودت حاجی هستی کمک این بچه ها کن
ای خمینی گور به گور شده به امید روزی که مقبره کنونیت بشود دسکو شهر نو نایت کلاب که خواهد شد ببین چه به روز مردم ایران آوردی حرامزاده هندی بر تو و امثال تو اعم از آیت الله های گوزما تا جوجه آخوندها لعنت
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic