۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

لیست دارایی های آخوند و آخوندزاده های دزد

Image and video hosting by TinyPic


چه کسانی ماهیانه چهل هزار و پانصد تومن طرح هدفمند یارانه ها را نمی گیرند!!!1

شبکه تلویزیونی C.N.N شب گذشته در گزارشی که روی سایت این شبکه قرار دارد، اعلام داشت که توسط یکی از کارکنان ایرانی بانک های کشور مالزی در جریان لیستی از پول مقامات و رهبران جمهوری اسلامی در خارج از کشور دست یافته است.
این شبکه تلویزیونی مدعی شد که کارمند ایرانی بانک های مالزی بدلیل علاقه ای که به جنبش سبز در ایران دارد، این
لیست را برای انتشار در اختیار C.N.N گذاشته است
. C.N.N
ضمن تشکر از این فرد ایرانی که نام وی را اعلام نکرده است،1
لیست مورد بحث را انتشار داده است که به شرح زیر است : 1

1ـ غلام حسین الهام : 25 میلیون دلار در دوبی،13 میلیون دلار در ترکیه، 17 میلیون دلار درسوئیس،0.7
میلیون دلار در بیروت

ـ س. ح. پناهی: 11 میلیون دلار در بانک اسلامی شریعت، 4 میلیون ایورو در مالزی

مسعود کاظمی: 45 میلیون دلار در آلمان، 4.2 میلیون دلار در دوبی

ـ علی هاشمی بهرامیان: 5.2 میلیون دلاردر کویت،11 میلیون ایورو در بلژیک، 23 میلیون دلار در
دوبی و مبلغی نامشخص در الناخال کمپانی

ـ محمد محمدی: 12 میلیون دلار در دوبی، 17 میلیون دلار در کویت، 8 میلیون ایورو درترکیه

ـ مهدی احمدی نژاد: 18 میلیون ایورو در بلژیک،45 میلیون ایورو در سوئیس،44 میلیون دلار دربانک
اسلامی شریعت

نازیه خامنه ا ی: 7 میلیون دلار در ترکیه،56 میلیون ایورو در آلمان،122 میلیون پوند درگریت انگلیس

ـ صادق محصولی: 14 میلیون ایورو در امارات متحده عربی، 24 میلیون دلار در ترکیه، 3 میلیون ایورو
درمالزی

ـ مجتبی خامنه ای: 1 بیلیون پوند در گرین انگلیس( احتمالا بلوکه شده است)، 2.2 بیلیون ایورو در
آلمان، 766 میلیون دلار در قطر. مبلغی نامشخص در بانک سوئیس

ـ حسین معادی خواه 15 میلیون دلار در کویت، 45 میلیون ایورو در استرالیا، 7 میلیون دلار در امارات
متحده عربی

ـ عیسی کلانتری : 3.2 میلیون ایورو در بلژیک، 1.2 میلیون دلار در ایتالیا

ـ حسین طائب: 122 میلیون دلار در امارات عربی، 42 میلیون ایورو در ایتالیا

ـ مسعود حجاریان کاشانی 92 میلیون دلاردر استرالیا،13.7 میلیون دلاردر قطر

ـ سردار احمد وحیدی: 32 میلیون دلار در امارات متحده عربی،65 میلیون دلار در ترکیه، 122 میلیون
دلار در آلمان ( احتمالا بلوکه شده )1

ـ عباس کدخدائی: 2.5 میلیون دلارایتالیا،7.1 میلیون دلاردر کویت، 3.2 میلیون دلار دوبی

ـ مجتبی مصباح یزدی: 184 میلیون دلار در دوبی، 221 میلیون دلار الناخال کمپانی

55 میلیون ایورو در اسپانیا

ـ علی مصباح یزدی : 45 میلیون دلار امارات متحده عربی، 17 میلیون دلار در ترکیه، 65 میلیون پوند
دربانک انگلیس،75 میلیون دلار در افریقای جنوبی ، 110میلیون ایورو آلمان

ـ حسین فیروز آبادی:320 میلیون دلار در مالزی، 65 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 103 میلیون
دلار در کویت، 17 میلیون دلارترکیه،...

ـ پرویز فاتح 16 میلیون دلار ترکیه، 5.2 میلیون ایورو در ترکیه، 22 میلیون دلار سوئیس

ـ حسین شاجونی:66.5 میلیون دلار در دوبی، 39 میلیون دلار در کویت، 11.2 میلیون دلار در بیروت 8
میلیون دلار مالزی

حبیب الله عسگراولادی : 172 میلیون دلار در بلژیک،120 میلیون ایورو در آلمان، 420 میلیون دلار
درالناخال کمپانی، 42 میلیون دلار در ترکیه، 219 میلیون دلار در مالزی

ـ حسین جنتی:228 میلیون دلار دوبی، مبلغی نا مشخص در بانک سوئیس و مبلغی نا مشخص دربانکی در
ترکیه 200 میلیون دلار در مالزی، 150 میلیارد دلار درژاپن 32 میلیون دلار در مالزی

ـ سکینه خامنه ای 25 میلیون دلار در مالزی، 14 میلیارد دلاردر قطر، 112 میلیون دلار در دوبی

ـ اسفندیار رحیم مشایی: 5.2 میلیون دلار در آلمان 32 میلیون دلار درایتالیا، 41 میلیون دلار دردوبی

ـ ح. محمدی اقائی: 48.4 میلیون دلار در دوبی، 2.4 میلیون دلار دربیروت،56 میلیون ایورو در اسپانیا

ـ علی اکبر ولایتی:244 میلیون ایورو در المان، 6 میلیون ایورو در استرالیا 56 میلیون دلار در مالزی

ـ محمد محمدی ری شهری: 241 میلیون دلار الناخال کمپانی و 121 میلیون دلار دردوبی، 48
میلیون دلار درآلمان، 43 میلیون دلار درایتالیا

محسن هاشمی بهرامانی: 35 میلیون دلار در ایلات متحده عربی، 56 میلیون دلار در بلژیک

ـ محسن هاشمی ثمره: 11 میلیون دلار در قطر، 5.9 میلیون دلار درمالزی

ـ علی لاریجانی: 185 میلیون ایورو در استرالیا،16 میلیون ایورو در امارات متحده عربی، 112 میلیون ایورو در مالزی

ـ عباس آخوندی: 9 میلیون دلار در امارات متحده عربی، 502 میلیون دلار در بانک بیروت

ـ محسن رفیق دوست، 129 میلیون دلار در بلژیک، 44 میلیون دلار درکویت، 92 میلیون دلاردر کویت

ـ حمید حسینی: 30 میلیون دلارمالزی، 82 میلیون ایورو در اسپانیا

ـ محمد حسینی: 14 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 7 میلیون دلار در کویت، 3 میلیون دلار درترکیه،
ـ محمود حسینی: 3.2 میلیون دلار درترکیه، 11.4 میلیون دلار در کویت

ـ مجتبی هاشمی ثمره: 28 میلیون دلار در اسپانیا، 76 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 124
میلیون دلار در مالزی

ـ کامران دانشجو: 76 میلیون یورو در استرالیا، 7.2 میلیون دلار در مالزی

ـ احمد رضا رادان: 98 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 65 میلیون دلار در کویت، 121 میلیون دلار در
افریقای جنوبی

ـ یدالئه جوانی: 22 میلیون دلار در ایلات متحده عربی،5 میلیون دلار درهند،23 میلیون دلار در پرتقال

ـ غلام رضا فیاض: 65 میلیون دلار در مالزی، 40.9 میلیون دلار در کویت

ـ رضا فیاض: 23 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،17 میلیون دلار در ترکیه، 7 میلیون دلار در ایتالیا

ـ علی مباشری: 12 میلیون دلار در بلژیک، 19 میلیون دلار در مالزی، 42 میلیون دلار در کویت

ـ محمد نقدی: 142 میلیون ایورو در ایالات متحده عربی،24 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،66 میلیون دلار
در مالزی

ـ فرهاد دانشجو : 2.3 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 5.6 میلیون دلار در ترکیه

ـ خسرو دانشجو: 11 میلیون دلار در ترکیه، 7 میلیون دلار در جمهوری چک

ـ حمیدی حسینی: 4.2 میلیون در مالزی، 28 میلیون در ایالات متحده عربی

ـ محمد باقری خرازی: 120 میلیون دلار در لبنان،86 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،42 میلیون دلار
در برکلی بانک آفریقای جنوبی

ـ مهدی هاشمی ثمره: 5.7 میلیون دلار در ترکیه، 44 میلیون دلار در کویت

ـ حمید رسائی: 62 میلیون دلار در مجارستان،32 میلیون ایورو در آلمان، 18 میلیون پوند در انگلیس، 14 میلیون دلار در امارات متحده عربی

حسین موسوی اردبیلی: 21 میلیون دلار در کویت، 110 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،32
میلیون دلار در مالزی

علی مبشری: 7 میلیون ایورو در استرالیا،22.4 میلیون دلار در ایالات متحده عربی

ـ حسین شریعتمداری: 225 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،54 میلیون دلاردرآلاناخل کمپانی، 65
میلیون ایورو در«ح.س. ب. س» بانک انگلیس

ـ حسین شاهمرادی: 56 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 64 میلیون دلار در مالزی،7 میلیون دلار درهند

55ـ داوود احمدی نژاد 55 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،48 میلیون ایورو در ایالات متحده عربی، 8
میلیون دلار در بانک پترزبورگ روسیه

ـ عبدالئه عراقی: 84 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 127 میلیون دلار در لبنان، 67 میلیون دلار درمالزی
57 ـ بهاالدین حسینی هاشمی: 45 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،80 میلیون دلار در
مالزی

ـ محی الدین فاضل هرندی: 52 میلیون دلاردرعمان، 45 میلیون دلار در عربستان سعودی

ـ احمد جنتی: 450 میلیون ایورو در بلژیک، 143 میلیون دلار در الناخل کمپانی، 124 میلیون دلار در ایالات
متحده عربی،267 میلیون دلار در مالزی،118 میلیون دلار در آفریقای جنوبی
ـ علی جنتی:35 میلیون دلار در ایالات
متحده عربی،155 میلیون دلار در ترکیه، 55 میلیون دلار در آلمان ، مبلغ نا مشخص در بانک سوئیس

مرتضی رفیق دوست: 120 میلیون ایورو در آلمان،
ـ م. ح.پارسا: 43 میلیون دلار در ترکیه،12 میلیون دلار در مالزی،

ـ فاطمه عسگر اولادی: 43 میلیون دلار در قطر،16 میلیون دلار در ترکیه

ـ علی اکبر محتشمی: 125 میلیون دلار در شارجه، 85 میلیون دلار در کویت، 200 میلیون دلار در
مالزی،
ـ یاسر بهرامانی هاشمی: 22 میلیون ایورو در آلمان، 12 میلیون ایورو در استرالیا، 14 میلیون دلار
در ایالات متحده عربی

ـ غلام علی حداد عادل: 12 میلیون دلار در ترکیه، 2.4 میلیون دلار در مالزی، 43 میلیون دلار در ایالات
متحده عربی

۱۳۸۹ دی ۳, جمعه

میلاد عیسی مسیح و سال 2011 ميلادي مبارك باد

Image and video hosting by TinyPic


میلاد منجی عالم

عیسی مسیح

خداوند زنده

بر همگان مبارک باد

سال 2011

ميلادي بر شما مبارك باد

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

۱۳۸۹ دی ۱, چهارشنبه

سوره جنتي نازل شد

Image and video hosting by TinyPic


سوره‌ی جــنتی

الف جیـم(1) و تو چه داني که جــنتی کيست؟(2) که از گونه‌ی پستانداران بود و
از تیره‌ی آدم‌خواران(3) همانا او از نسل انسان‌های راست قامت بود و
پنجاه ملیون سال پیش می‌زیست(4) و اکنون رسیده به نسل انسان‌های خمیده
قامت(5) باشد که متذکر گردید(6) ای بندگانم اگر سؤالی داشتید و من جواب
ندانستم(7) از جـنتی بپرسید(8) همانا که او مدتها پیش از ما می‌زیست(9)
همانا ما به موسی «عصای سحرآمیز» دادیم(10) و به نوح «عمر طولانی»(11) و به
عزرائیل «میراندن آدم‌ها»(12) و به جیرجیرک‌ «صوت جمیل»(13) و به زورو «عبای
مشکی»(14) و به بروسلی «خشم اژدها»(15) و تمامی این‌ها را در یک پکیج استثنایی به
جنتی دادیم(16) باشد که دست از سر ما بردارد(17) همانا ما وی را امام جمعه موقت
کردیم(18) لیکن فک ما باز مانده که این موقت کی تمام می‌شود(19)

بالا رفتیم ماست
بود، سوره‌ی ما راست بود

۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه

حسین (ع) هنوز مظلوم است
حسین (ع) هنوز مظلوم است

چون وقتی محرم می‌آید...

ستار ... صاحب بزرگترین بنگاه ملک و ماشین شهر، يكماه تکیه راه می‌اندازد و خودش در روز تاسوعا سر مردم گل می‌مالد و ۱۱ ماه هم سرشان شیره!

حسین (ع) هنوز مظلوم است

چون وقتی محرم می‌آید...

قدرت سامورایی! شب ها در تکیه لخت می‌شود و میانداری می‌کند و روزها مردم را لخت می‌کند و زورگیری ...!

حسین (ع) هنوز مظلوم است

چون وقتی محرم می‌آید...

فرشید پوسترهای گلزار و مهناز افشار را از بساطش جمع می‌کند و آخرین ورژن! پوسترهای علی‌اکبر (ع) و حضرت عباس (ع) را در بساطش پهن ...!

حسین (ع) هنوز مظلوم است

چون وقتی محرم می‌آید...

آقای ... تا پایان اربعین تمام پاساژش را سیاه می‌کند و تا آخر سال هم مشتری‌هایش را!

حسین (ع) هنوز مظلوم است

چون وقتی محرم می‌آید...

سیامک چشم چران! که پاتوقش همیشه خدا نزدیک مدارس دخترانه است در دسته‌هاي عزاداری اسفند دود می‌کند!

حسین (ع) هنوز مظلوم است

چون وقتی محرم می‌آید...

نیما پشت ماکسیمایش می‌نویسد "من سگ کوی حسینم" ولی هیچ وقت از چارلی! سگ ۱۱ماهه‌اش دور نمی‌شود!

حسین (ع) هنوز مظلوم است

چون وقتی محرم می‌آید...

حاج ... مداح معروف شهر بابت ۷ ساعت مداحی حقوق 250 روز یک کارگر را می‌گیرد!

حسین (ع) هنوز مظلوم است

چون وقتی محرم می‌آید...

... رییس شرکت لبنیات شیر تو شیر! ۳۰شب شیر صلواتی به خلق خدا می‌دهد و ۳۳۵ روز هم با اضافه کردن آب شیرشان را می‌دوشد!

حسین (ع) هنوز مظلوم است

چون وقتی محرم می‌آید...

به جای آنکه ما بر مصیبت مولا بگرییم، مولا بر مصیبت ما می‌گرید!

حسین (ع) هنوز مظلوم است

چون وقتی محرم می‌آید...

حاج آقا ...، ۹شب مردم را به تقوی دعوت می‌کند ولی در شب دهم سر زود پایین آمدن از منبر با هیت امنا دعوا می‌کند!

حسین (ع) هنوز مظلوم است

چون وقتی محرم می‌آید...

هیت امنای مسجد ...علیه السلام! درست وقت اذان ظهر عاشورا اطعام عزاداران را شروع می‌کنند و بعد از آن با انرژی و فلوت! سینه می‌زنند و گریه می‌کنند !

حسین (ع) هنوز مظلوم است

چون وقتی محرم می‌آید...

کل یوم عاشورا

یعنی...۱۰ روز و شب ...غم گریه

کل ارض کربلا

یعنی...چند مسجد و چند تکیه !

حسین (ع) هنوز مظلوم است

چون وقتی خورشید عصر عاشورا غروب کرد

او هم می‌رود
تا سال بعد !
تا یاد بعد
۱۳۸۹ آذر ۲۷, شنبه

شب يلدا چيست ؟؟؟؟؟؟Image and video hosting by TinyPic


شبچره ای بود و آتشی،
گفت و شنود و قصه و نقلی ز سیر و گشت ...
وقتی که برشکفت گل هندوانه، سرخ
در اوج سرگذشت
یلدا، شب بلند، شب بی ستارگی
لختی به تن طپید و به هم رفت و درشکست
با خانه می شدیم که گرد سپیده دم
بر بام می نشست
سیاوش کسرایی
یلدا برگرفته از واژه ای سریانی است و مفهوم آن « میلاد» است. ایرانیان باستان این شب را شب تولد الهه مهر « میترا» می پنداشتند، و به همین دلیل این شب را جشن می گرفتند و گرد آتش جمع می شدند و شادمانه رقص و پایکوبی می کردند.آن گاه خوانی الوان می گستردند و « میزد» نثار می کردند.
«میزد» نذری یا ولیمه ای بود غیر نوشیدنی، مانند گوشت و نان و شیرینی و حلوا، و در آیین های ایران باستان برای هر مراسم جشن و سرور آیینی، خوانی می گستردند که بر آن افزون بر آلات و ادوات نیایش، مانند آتشدان، عطردان، بخوردان، برسم و غیره، برآورده ها و فرآورده های خوردنی فصل و خوراک های گوناگون، از جمله خوراک مقدس و آیینی ویژه ای که آن را « میزد» می نامیدند، بر سفره جشن می نهادند.
و بازمانده این رسوم هنوز پابرجاست و به ویژه به وسیله خانواده های زرتشتی در ایران و هندوستان و سایر کشورهای جهان، تمام و کمال اجرا می گردد.
باوری بر این مبنا نیز بین مردم رایج بود که در شب یلدا، قارون ( ثروتمند افسانه ای) ، در جامه کهنه هیزم شکنان به در خانه ها می آید و به مردم هیزم می دهد، و این هیزم ها در صبح روز بعد از شب یلدا، به شمش زر تبدیل می شود، بنابراین، باورمندان به این باور، شب یلدا را تا صبح به انتظار از راه رسیدن هیزم شکن زربخش و هدیه هیزمین خود بیدار می ماندند و مراسم جشن و سرور و شادمانی بر پا می کردند .
مراسم تولد میترا به عنوان شبی مقدس همراه با آیین مهر« میترائیسم»، از طریق مانویان و نوافلاطونیان مشرق زمین، به اروپا رفت و پس از بسط و گسترش آیین مسیحیت، بسیاری از آداب و رسوم « کیش مهر» جذب آن شد و میلاد مهر، که به عقیده مهرپرستان منجی بشریت در پایان دنیا خواهد بود، به مسیح منتسب گشت و شب یلدا تبدیل شد به شب نوئل که در روز 25 ماه دسامبر جشن گرفته می شود و چند شب با شب یلدای ما فاصله دارد.
علامه محمد قزوینی در یادداشت های خود بر « برهان قاطع» چنین نوشته است:« یلدا لغت سریانی است و در آن لسان همان کلمه میلاد عربی است که عبارت از زمان ولادت عیسی است.»
محمد علی تربیت در « تذکره دانشمندان آذربایجان» می نویسد:« یلدا کلمه ای سریانی است به معنی میلاد عربی، چون شب یلدا را با میلاد مسیح تطبیق می کرده اند، از این رو بدین نام نامیدند.»
دکتر محمد معین در حواشی برهان قاطع می نویسد:« در قاموس سریانی به انگلیسی « پاین اسمیت» زوجه مرحوم « مرگلیوث»، عیناً یلدا را به معنی ولادت و میلاد تفسیر کرده...»ابو ریجان بیرونی در « آثار الباقیه» می نویسد:« و در شبی که روز بیست و پنجم این ماه بر آن مقدم است، به عقیده رومیان شب بیست و پنجم محسوب می شود و عید میلاد در آن روز است که عید میلاد مسیح باشد و عید یلدا»
پورداود در « یشت ها» می نویسد:

« باید دانست که جشن میلاد مسیح( نوئل) که در 25 دسامبر نثبیت شده ، طبق تحقیق محققان در اصل جشن ظهور میترا( مهر) بوده است که عیسویان در قرن چهارم میلادی آن را روز تولد عیسی قرار دادند.»در ادبیات پارسی نیز برخی شاعران به رابطه تولد مسیح و یلدا توجه کرده اند ،
از جمله، امیر معزی چنین سروده است:
ایزد دادار مهر و کین تو گویی
از شب قدر آفرید و از شب یلدا
زان که به مهرت بود تقرب مومن
زان که به کینت بود تفاخر ترسا
همین شاعر در بیت دیگری چنین به شب یلدا اشاره کرده است:
تو جان لطیفی و جهان جسم کثیف است
تو شمع فروزنده و گیتی شب یلدا
سنایی نیز در باره ارتباط شب یلدا با تولد مسیح، چنین سروده است:
به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی
که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا
در ادبیات پارسی، شب یلدا کنایه از سیاهی و درازی گیسوان معشوقه، و هم چنین، استعاره ای بر بلندی و سیاهی شب دراز هجران و حرمان و جدایی بوده است. چند بیت شعر از چند شاعر پارسی گوی در باره شب یلدا در اینجا به عنوان نمونه هایی از تجلی شب یلدا در آینه شعر و ادبیات پارسی آورده ام:
روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف
گویی از روی قیامت شب یلدا برخاست - سعدی
نظر به روی تو هر بامداد نوروزیست
شب فراق تو هر شب که هست یلداییست - سعدی
باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش
صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود – سعدی
صحبت حکام ظلمت شب یلداس
تنور ز خورشید جوی بو که برآید - حافظ
بیدار شو که در شب یلدای نیستی
در پرده است چشم تو را طرفه خواب ها - صائب
همه شب های غم آبستن روز طرب است
یوسف روز به چاه شب یلدا بیند - خاقانی
هست چون صبح آشکارا کاین صبوحی چند را
بیم صبح رستخیز است از شب یلدای من - خاقانی
قندیل فروزی به شب قدر به مسجد
مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا – ناصر خسرو
کرده خورشید صبح ملک تو
روز همه دشمنان شب یلدا – مسعود سعد
شاهی که هول و کینه او بر عدوی ملک
تابنده روز را شب یلدا همی کند – مسعود سعد
نور رایش تیره شب را روز نورانی کند
دود خشمش روز روشن را شب یلدا کند – منوچهری
روز پهلوی شب یلدا زند
خویش را امروز بر فردا زند – اقبال لاهوری
اشک خود بر خویش می ریزم چو شمع
با شب یلدا درآویزم چو شمع – اقبال لاهوری
چشم جان را سرمه اش اعمی کند
روز روشن را شب یلدا کند – اقبال لاهوری
يلدا شب عاشقان بيدل است.
يلدا شبی ست گيسو فروهشته به دامان.
يلدا شب گره زلف يار است:
معاشران گره از زلف يار باز كنيد
شبى خوش است بدين قصه اش دراز كنيد.
يلدا شب ميانه عشق است. شب هاى دراز هجر و حرمان و فرقت به آخر رسيده و شب هاى كوتاه كام و وصل با سحرگاهان تابناك يگانگى در راه است.
شب اعتماد بر الطاف كارساز است:
به جان دوست كه غم پرده بر شما ندردگر اعتماد بر الطاف كارساز كنيد.يلدا شب عاشق و معشوق است، شب رمز و راز، شب ناز و نياز:
ميان عاشق و معشوق فرق بسيار استچو يار ناز نمايد شما نياز كنيد.در اين شب هر كه به عشق نينديشد و از عشق زندگى نگيرد و از زندگى كام دل نستاند، مرده اى بيش نيست:
هر آن كسى كه در اين حلقه زنده نيست به عشق
بر او نمرده به فتواى من نماز كنيد!
يلدا شب بيداريست، شب دراز مهربانى، شب مهرباوران و مهرياران، شب مهر گستران و مهركاران...
میوه اصلی شب یلدا گل آتش است، آتش جاودانه، آتش خاموشی ناپذیر عشق، آتش تابناک مهربانی، آتش امید، آتش شوق و اشتیاق، آتش شورانگیز وصلت، آتش شفق گونه شفقت، و همه میوه های برگزیده سفره یلدا نماد و نشانه آتش است.


۱۳۸۹ آذر ۲۲, دوشنبه

وبلاگ را میبندن و این جواب را میدهند

Image and video hosting by TinyPic
به نام خدا
با سلام
تارنمای اینترنتی مورد نظر شما در اجرای قانون جرایم رایانه ای وبه دستور «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه » مستقر در دادستانی کل کشور (پالایش) شده است .در صورتی که صاحب دامنه یا مدیر مسول تارنما بوده وتمایل داشته کارگروه به شکایت شما رسیدگی نماید مقتضی است اقدامات ذیل را انجام دهید:
1. متن اعتراض را به همراه مشخصات کامل خود (شامل نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، تاریخ تولد ، نام پدر ،کد ملی ،آدرس دقیق پستی و شماره تلفن ثابت و همراه ) به آدرس filter@dci.ir ارسال نمائید تا اعتراض شما به دبیرخانه کارگروه ارسال گردد .
2. نام دامنه پایگاه فیلتر شده را حتما در موضوع تمامی ایمیل های مورد تبادل درج نمایید.
3. اگر تارنمای فیلتر شده در «پایگاه ساماندهی پایگاه های اینترنتی ایرانی » قبلا ثبت نگردیده، آنرا ثبت نمایید . دارندگان وبلاگ از انجام این بند مستثنی هستند .
4. هرگونه محتوای مجرمانه موجود در تار نما را براساس فهرست «مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای » با حفظ سابقه رفع اثر فوری نمایید.
5. به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محل اقامت (اعلام شده درپایگاه مندرج در بند 3 دستورالعمل حاضر ) مراجعه و فرم تعهد نامه اخذ شده از اداره مزبور را بعد از رفع اثر فوری محتوای مجرمانه تکمیل کنید . در صورت بروزمشکل درانجام و پیگیری امورمربوطه با شماره تلفن 88846964-88846962-88846960 داخلی 168 تماس گرفته شود .
6. هرگونه تغییر در نشانی (آدرس )فیلتر شده یا راه اندازی آدرس اینترنتی جدید با محتوای قبلی یا راه اندازی سایت با پروتکل https تخلف محسوب شده و موجبات پیگرد قضایی را فراهم خواهد آ ورد .
7. در صورت بالا نیامدن تارنما ( down بودن ) نوبت رسیدگی به اعتراض شما باطل گشته و می بایست مجدداً طی مراحل این دستورالعمل انجام پذیرد .
بدیهی است با انجام تمامی موارد فوق ، تارنما ی مورد نظر بررسی و در صورت رفع اثر محتوای مجرمانه یا بروز اشتباه احتمالی درسامانه فیلترینگ و نیز موافقت دبیرخانه کارگروه مزبور، تارنمای شما رفع فیلتر خواهد شد .
تذکر : چنانچه هفت روز پس از انجام کامل مراحل فوق تارنمای شما رفع فیلتر نشده یا پاسخی به اعتراض شما ارسال نگردید ، در ساعات اداری موارد به انضمام مشخصات مذکور در بند 1و2 دستورالعمل حاضر و گزارشی از اقدامات انجام شده به آدرس shekayat@dci.ir اعلام نموده تا مراتب پیگیری شود .

واحد فیلترینگ شرکت ارتباطات زیرساخت
WWW.TIC.IR
-----Original Message-----
From: h f
To: filter@dci.ir
Date: Sun, 12 Dec 2010 23:23:29 -0800 (PST)
Subject: چرا بسته شده؟لطفا جواب بدهید

درود بر شما من نویسنده وبلاگ نوای انجیل و یا عاشق مسیح امروز خواستم وارد شوم نوشته بود فیاتره فکر نمیکنم چیزی مخالف نوشته باشم کلیه مطالب در باره مسیحیت میباشد
لطفا جواب بدهید

http://asheghe-masih.blogfa.com/

۱۳۸۹ آذر ۱۴, یکشنبه

پرسش و پاسخ با شاهزاده رضا پهلوی - نوامبر

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


پرسش 1) با توجه به اطلاعات نادرستی که رسانه های رژیم به نسل آیندۀ ایران می دهند پرسش من اینست که آیا شما در نظر

دارید که یک شبکۀ ماهواره ای برای روشنگری نسل جوان راه اندازی نمایید؟؟؟


مریم م آزاد, ایران

شاهزاده رضا پهلوی: مریم عزیز،
این پرسشی است که طی سالیان بارها از من شده است.
من مطمئنا نبود یک وسیلۀ ارتباطی با هم میهنانمان در داخل – و ارتباط آنان بین خودشان را به عنوان یک وسیلۀ حیاتی در مبارزاتمان درک و حس کرده ام.

سازمان های خبری دولتی و یا ایستگاه های رادیو تلویزیون ایرانی در خارج از کشور به نوعی در ایجاد این ارتباط نقش داشته اند، ولی الزاما محتوا و تداومی را که ما برای مبارزه نیاز داریم را ارائه نمی دهند.

من با افرادی که آمادۀ کمک به روش های گوناگون هستند صحبت کرده ام، بسیاری از آنان بخشی از نسل کنونی هستند. صرف نظر از بودجه و تدارکات، ما همچنین به کادری نیاز داریم که بتواند محتوایی مناسب و قابل اتکا را تهیه و ارائه نماید. محتوا همانقدر مهم است، اگر از اهمیت بالاتری برخوردار نباشد، که مکانیزم و تکنولوژی.
تمام اینها قابل اجرا خواهد بود زمانی که ما بتوانیم بودجۀ مورد لزوم را تهیه نماییم.

پرسش 2) مادران و خواهران ما هستند که هزینۀ نهایی را می پردازند.
زمان آن نرسیده است که بازی کردن با ایدۀ حقوق زنان را کنار بگذاریم و از آنان پشتیبانی کنیم؟؟؟
آیا آنان نیروهای سلحشور ما در داخل نیستند و بهترین گزینه برای یک یارگیری صلح آمیز در نیروهای نظامی؟؟؟

پرتو ، تگزاس

شاهزاده رضا پهلوی : پرتو عزیز
،
من آگاهم که تا چه میزانی بانوان ایرانی از زمان به قدرت رسیدن این رژیم رنج برده اند.
آنان سنگین ترین هزینه را بیش از هر فردی در میان ملتمان پرداخته اند.
درحالی که بانوان در سراسر جهان در سه دهۀ اخیر به مدارج چشمگیر اجتماعی و سیاسی دست یافته اند، رتبۀ بانوان در کشور ما به شهروند درجۀ دوم فروکاهیده است و از حقوق اولیه شان محروم شده اند.
مخصوصا این موجب اندوه من است که ببینم پیشرفت هایی که بانوان بدان دست یافته بودند به نحو فاحشی توسط رژیم مذهبی واژگون شده است.

من اغلب در طی سال ها اشاره کرده ام، که بانوان نخستین گروهی بوده اند که به رویارویی با رژیم کنونی برخاسته اند، و برای دستیابی به حقوقشان سی سال و اندی است که با این رژیم مبارزه می کنند.
من منظور شما را از "بازی کردن با ایده مشکل بانوان" را درک نمی کنم: من همیشه گفته ام که به شمار نیاوردن 50 درصد از جمعیت کشورمان مانند آن است که به خواهیم با یک پا ماراتن بدویم.
بانوان اغلب در صف اول تظاهرات بر علیه رژیم هستند و اغلب سرسخت ترین نیرو برای حفظ حقوق انسانی مردم در مقابل نیروهای سرکوبگر در خیابان ها هستند.
بانوان ما نمایندگان جدی برای تغییر هستند – شاید جدی ترین در این زمان از تاریخ ما.
من همچنان به پشتیبانی از مبارزات بانوان شجاعمان ادامه می دهم.


پرسش 3) با درود، از آنجایی که اخیرا ایرانیان در درون کشور نقش اساسی در دستیابی به آزادی ایفا کرده اند، آیا شما برنامه ای دارید که با ایرانیان درون کشور بیشتر در تماس قرار بگیرید؟

جوانان ناسیونالیست

شاهزاده رضا پهلوی : جوانان ناسیونالیست عزیز،
من بطور مداوم در تماس با هم میهنانمان در ایران هستم.
من از راه اینترنت گفتگو و کنفرانس تلفنی برقرار می نمایم که گاهی صدها نفر در آن حضور می یابند. ولی، علیرغم تمامی تلاش های ما، انکارناپذیر است که رژِیم کنونی کنترل شدیدی بر ارتباطات داخلی و خارجی دارد.
ما نیاز به دسترسی بیشتر و بهتر به هم میهنانمان داریم تا آنان نیز بتوانند به اطلاعات ماورای سانسورهای رژیم دست یابند آنچنان که من دارم.
هم چنین به شدت نیاز به مکانیزم ارتباطی است که به صورت گسترده و فراگیر بتواند تماس با جامعه را میسر سازد.

ارتباطات ثانوی نیز هم چنین بسیار در تلاش های ما کارسازاست.
این بدان معناست که افرادی مانند شما پیام های مرا برای آزادی و همبستگی به هم میهنانمان در داخل ایران برسانند.
من شما را تشویق می کنم که فایل های ویدئویی، پی دی اف و سایر مطالبی که پخش می کنم را دانلود کرده و به شبکۀ خصوصی خود ارسال دارید – و از شبکۀ خود نیز بخواهید که همین کار را ادامه دهند– بدین وسیله شما صدای مخالفین را هزار بار رساتر می کنید.
ما همگی در نجات دادن ایران از این کابوس دراز مدت مسئولیت داریم و من امیدوارم که شما هرکسی را که می شناسید تشویق کنید که سهم خود را در این وظیفۀ ساده ولی پراهمیت ایفا کنند.

پرسش 4) با درود، تجربه ای از شروع کار آقای اوباما که برنامۀ هفتگی رادیویی دارند و با مردم صحبت می کنند.
آیا امکان دارد که شما برنامه ای هفتگی برای درمیان گذاشتن نظراتتان با ما داشته باشید؟؟؟
با سپاس
ریموند، انگلستان

شاهزاده رضا پهلوی : ریموند عزیز،
من به شما اطمینان می دهم که از تمامی امکانات موجود برای رسانیدن پیام هایم به هم میهنانم بهره می گیرم و همچنان در جستجوی روش های نوین ارتباطات هستم.
ولی ترجیح می دهم که به جای برنامۀ هفتگی یک نواخت، با هم میهنانم گفتگو داشته باشم تا ما بتوانیم از یکدیگر یاد بگیریم که چگونه به ایران کمک کنیم.
هدف من همیشه این بوده که زمانی پیام بفرستم که لازم بوده است نه پیام بفرستم برای آنکه حرفی زده باشم.
من شما را تشویق می کنم که فایل های ویدئویی، پی دی اف و سایر مطالبی که پخش می کنم را دانلود
کرده و به شبکۀ خصوصی خود ارسال دارید – و از شبکۀ خود نیز بخواهید که همین کار را ادامه دهند

پرسش 5) آیا زمان آن "اکنون" است که خطوط و حدود را مشخص نموده و رهبران تمامی گروه ها و احزاب را که خواهان یک رهبر نمادین می باشند که اهداف ملی ما برای آزادی و تاریخ کهن ما را نمایندگی کند را زیر چتر همبستگی ملی گرد هم آورید؟؟؟
فرهمند ، پنسیلوانیا

شاهزاده رضا پهلوی : فرهمند عزیز،
موافقم.
زمان آن رسیده است.
من خطوط و حدود را سی سال پیش برعلیه رژیم کنونی مشخص کرده ام.
مشخصا، ملت ایران نیز این خطوط و حدود را ترسیم نموده اند.
و من همچنان به ترسیم خطوط بین آنانی که باورمند هستند که این رژیم باید ادامه دهد، و فکر می کنند که قابل اصلاح از درون است – و آنانی که به آیندۀ دیگری برای ایران می اندیشند: یک دموکراسی سکولار ادامه می دهم.

در طی سی سال گذشته، هدف اصلی من همان بوده است که شما پیشنهاد کرده اید – تلاش برای گرد هم آیی هر چه بیشتر ایرانیان برای همکاری با یکدیگر.
من این کار را بدون جهت گیری ایدئولوژی خاصی انجام داده ام.
ولی، اگر قرار است که من نمایندگی نظرات جمعی را داشته باشم، این نقش می بایست بوسیله شما، جمعا، به من اعطا شود.

به نظر من رهبری نوین نباید به روش از بالا به پایین باشد.
باید پایۀ آن از بطن جامعه (هرم وارونه) باشد، بوسیلۀ مردم تایید شده باشد و متفاوت از گذشته.
این روش رهبری من است – من این کار را در طی سه دهۀ گذشته انجام داده ام – من فقط ادعای آنرا نکرده ام – فقط انجام داده ام.

پرسش 6) با به درود شاهزادۀ محبوب، سال ها ست که شما تلاش کرده اید که یک "اتحاد" از اپوزیسیون با منافع مشترک به وجود آورید، برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ولی تا کنون انجام نشده است.
نهایتا چه زمانی این شکل خواهد گرفت ؟؟؟
آیا این مقر این اتحاد در پاریس خواهد بود؟؟؟
فرهاد ، شیراز

شاهزاده رضا پهلوی : فرهاد عزیز،
اگر نایل شدن به اتحاد یک عمر به درازا بکشد، بگذار که چنین باشد.
آنچه که می توانم بگویم، بدون اتحاد، رژیم پیروز خواهد بود.
با اتحاد ما پیروزیم، با نفاق ما شکست خواهیم خورد.

من بسیار بوسیلۀ جوانان و روح جنبش سبز نیرو گرفته ام.
نسل امروز محدودیت و کوله بار نسل گذشته را بر دوش ندارد.
نسل جوان مجهزتر برای مبارزات ملت ما هستند و تنها چیزی که آنها می خواهند آزادی و برابری است.

نهایتا، من فکر می کنم که اروپا صحنۀ بهتری برای همآهنگی این تلاش است، و احتمالا در زمان لازم به این کار مبادرت شود.

پرسش 7) اعلیحضرت رضا پهلوی ، اولا من می خواهم از شما تشکر کنم برای سال هایی که همچنان مبارزه برای آزادی را ادامه داده اید.
چگونه شما در نظر دارید که ارتش در داخل را تشویق به حمایت از جنبش ما بکنید؟؟؟

1curiuosirani ، سان دیگو ، آمریکا

شاهزاده رضا پهلوی : 1 curiuosirani عزیز،
ساده است.
ارتش ( یا نیروهای سرکوبگر ) می توانند آیندۀ ایران و خودشان را تضمین کنند چنانچه اکنون به ملت بپیوندند.
همانطوری که در پرسش و پاسخ ماه اکتبر اشاره کردم، ما زمانی می توانیم برادران و خواهران مان در ارتش را به سوی خود جلب کنیم که به آنان بگوییم که تغییر این رژیم موجب محو آنان نخواهد شد.
این رژیم از نیروهای مسلح برای حفاظت ملت استفاده نمی کند برعکس از آنان برای اقدامات ماجراجویانه اش بهره می برد.


پرسش 8) اعلیحضرت، چگونه مردم داخل و خارج از ایران می توانند به زندانیان سیاسی کمک کنند که حفاظت شوند و از زندان های جهل و جنون و خونریز رژیم به یک روش دموکراتیک آزاد شوند؟؟؟
ارادتمند نگین

شاهزاده رضا پهلوی : نگین عزیز،
تا زمانی که ما به مرحله ای که بتوانیم یک حکومت دموکراتیک که تضمین کنندۀ حقوق فرد برای آزادی بیان باشد، و تا زمانی که ما ایدۀ زندانی سیاسی را از فرهنگ مان حذف نکنیم، ما مجبوریم که مستمرا به جهان یادآوری کنیم که ایرانیان بوسیلۀ رژیم کنونی در خطر هستند و باید به آنان یاری رسانید.

بسیاری از ایرانیان معترض هستند که رژیم کنونی وحشی است و معتقدند که وحشی ها را با روش های صلح آمیز نمی توان سرنگون کرد.
من مخالفم.
من تمام زندگیم پشتیبان روش به دور از خشونت برای رسیدن به تغییر بوده ام.
روش به دور از خشونت در حقیقت یک راه منطقی نافرمانی است و نه یک روش انفعالی مقاومت.

پرسش 9) والاحضرت، مایلم بدانم که احساس شما نسبت به بازگشت پادشاهی چیست؟؟؟
شاکوهانده، شیکاگو

شاهزاده رضا پهلوی: شاکوهانده عزیز،
آنچه که در درجۀ اول اهمیت قرار دارد آن است که هم میهنانم آزاد شوند و امکان آنرا داشته باشند که یک انتخابات آزاد و منصفانه را برگذار کنند، در آن زمان ایرانیان می توانند یک پادشاهی دموکراتیک مانند اسپانیا، سوئد و ژاپن را برگزینند.
انتخاب در دست آنان است آنچنان که من سی سال است که در مقالات بی شمار، کتاب ها و مصاحباتم گفته ام من آیندۀ پادشاهی را به هم میهنان عزیزم می سپارم.

پرسش 10) ما چگونه می توانیم اطمینان را به مردم برای ادامۀ مبارزه بازگردانیم؟؟؟
رویا ، کالیفرنیا

شاهزاده رضا پهلوی : رویا عزیز،
من بسیار از پرسش بجای شما که به یک مسئلۀ ریشه ای اشاره دارد سپاسگزارم : کمبود موفقیت در جنبش.
اعتماد چیزی نیست که به صورت ناگهانی به دست آید: زمان و همکاری بسیار لازم دارد که این زمینه ایجاد شود.

اکثریت بزرگی برعلیه رژیم کنونی هستند – این واضح است.
و هنوز به نظر می رسد که مردم در مورد اهداف و نیات هریک از اعضای اپوزیسیون نگرانی دارند.
به دلیل این عدم اعتماد، ما منابع و زمان بسیاری برای سرنگونی این رژیم مذهبی از دست داده ایم که به روشنی دوران زندگی بیش از اندازه ای داشته است

پیشنهاد من این است که اقدامات واقعی و رفتار اپوزیسیون را زیر نظر بگیرد و بررسی کنید.
با اطمینان به احساس خودتان موضوعات و افراد را تحت بررسی قرار دهید.
گفتار هیچ کس را کورکورانه نپذیرید – حتی مرا. 1
آن زمان است که شما خواهید دریافت که به چه کسی می توانید اعتماد کنید.

من به سهم خود، اولین شرط را شفافیت قرار داده ام.
این در بطن تمامی اقدامات و گفته های من است، و من فکر می کنم که یک عامل اساسی که جنبش مورد اعتماد قرار گیرد.
و البته، گذر زمان نیز کمک خواهد کرد


۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

من در شهری زندگی می کنم

Image and video hosting by TinyPic
من در شهری زندگی می کنم که یکی از معروف ترین سمفونی های موزارت را روی دنده عقب وانت می گذارند!
شهری که روانشناس هایش همه از همسرانشان طلاق گرفته اند!
شهری که هنوز پیکان 56 را ترجیح می دهند .
شهری که در جدول های روزنامه ها و مجله ها سوال این است : بی دینی 7حرفی(و جواب می شنود : سکولاری!
شهری که می گویند مسلمان ساز و مسلمان دار است اما با هر نفس تهمت میزنندو غیبت می کنند و به قولی گوشت برادرمرده خود را با ولع می خورند .
شهری که نظامی اش شهردار می شود !
مهندس برقش تاکسی دارد !
وزیر امور خارجه اش انگلیسی را با لهجه لری حرف می زند !
آدمها از دیدن پلیس می ترسند !
شهری که دل به دست آوردن سخت است و دل شکستن هنر می باشد !
شهری که در دانشگاهش فقط این را یادت می دهند که چگونه با حراست نرم صحبتکنی تا خوشش بیاید!
شهری که ملت رسانه ای دارد اما رسانه ملی ندارد شهری که زبانش "پارسی" است اما می گویند "فارسی" چون زبان عربها "پ" ندارد !
شهری که من دوست دارم هوای تو را داشته باشم ، و تو هوای من را ، اما نه به معنی حمایت!
به این معنی که هیچ کدام نمی خواهیم در هوای خودمان نفس بکشیم .
شهری که عبدالمالک ریگی را از هوا پایین می کشند اما دزدان چند مجسمه رانمی توانند پیدا کنند !
شهری که مرگ حق است و حق گرفتنی!
شهری که برنده یعنی کسی که کمتر از بقیه می بازد !
شهری که کف اتوبانش دست انداز دارد !
شهری که همه فکر می کنند فقط خودشان می فهمند !
شهری که مرگ بر آمریکا می گویند ولی آرزویشان این است که آمریکا را حداقل یکبار ببینند !
شهری که همه مشکل را در دیگری می جویند !
شهری که هنوز نفهمیدم من در آن به دنیا آمدم یا در آن مردم

وصیت نامه ی وحشی بافقی

Image and video hosting by TinyPic

روز مرگم، هر که شیون کند از دور و برم دور کنید
همه را مســــت و خراب از مــــی انــــگور کنیـــــد

مزد غـسـال مرا سیــــر شــــرابــــــش بدهید
مست مست از همه جا حـــال خرابش بدهید

بر مزارم مــگــذاریــد بـیـــاید واعــــــظ
پـیــرمیخانه بخواند غــزلــی از حــــافـــظ

جای تلقــیـن به بالای سرم دف بـــزنیـــد
شاهدی رقص کند جمله شما کـــف بزنید

روز مرگــم وسط سینه من چـــاک زنیـد
اندرون دل مــن یک قـلمه تـاک زنـیـــــــد

روی قــبـــرم بنویـسیــد وفــــادار برفـــت
آن جگر سوخته خسته از این دار برفــــت

۱۳۸۹ آبان ۲۲, شنبه

منشور حاج كوروش

Image and video hosting by TinyPic

همانطور که مستحضرید چندی‌پیش،احـ.ـمـ.ـدی‌نـ.ـژاد چفیه‌ای به گردن کوـروش انداخت،و خبرگذاری‌های حامی دولت مدعی شدند که کـوروش بسیجی بوده،چندی پیش از منزل احـ.ـمـ.ـد‌جـ.ـنتـ.ـی استوانه‌ای کشف شد که مشخص کرد که منشور فعلی ساختگی و و کار ایادی صـ.ـهیـونیسم جهانیست.منشور واقعی در واقع این است:

«منم حاج کوروش،پسر کربلایی کمبوجیه‌»

«ولـ.ـی امـ.ـر مستضعفین جهان،بـ.ـسـیجی دادگر،نبیره‌ی مشهدی کوروش»

«آن‌گاه که با بـاتـ.ـوم و گاز اشـ.ـک‌آور به خدمتگزاری برآمدم»

«همه‌ی مردم گام‌های مرا با شادمانی پذیرفتند»

«به غیر از یک عده خـ.ـس و خـ.ـاشاک»

« که یحتمل مادرشان بی‌احـتیاطی کرده»

«وضع لـ.ـباس‌شـ.ـخصـ.ـی‌ها و کـ.ـفـن‌پوشـ.ـان و جایگاه‌های مقدس بابل قلب مرا تکان داد»

«فرمان دادم که همه‌ی مردم در نوشیدن سـ.ـاندیس آزاد باشند»

«من از مردوک خدای بزرگ برای جــ.ـنتـ.ـی عمر طولانی خواهانم»

«و این لوح را به او می‌سپارم تا به آیندگان برساند»

«باشد که دل‌ها شاد گردد»


۱۳۸۹ آبان ۱۹, چهارشنبه

نشان فروهر چيست؟

Image and video hosting by TinyPic

همه چیز در مورد نشان فروهر

http://i17.tinypic.com/6utts0o.gif

http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg

از آنجايي که هر کشور و ملتي نشانه و سمبولي ويژه از خود دارند:

- ايرانيان يکي از کهن ترين مردماني هستند که سمبولي بسيارشگفت انگيز و سراشر از دانش و فرهنگ و خرد از خود به جاي گذاشته اند که با اندوه فراوان بسياري از ما ايرانيان از آن نا آگاه هستيم .

اين نشان " فره وشي" يا " فروهر" نام دارد که قدمت آن بيش از 4000 سال تخمين زده شده است .

تاريخچه فره وشي ي افروهر به پيش از زايش زرتشت بزرگوار اين پير و فيلسوف خرد و فرهنگ و دانش جهان باز مي گردد .

سنگ نگاره هاي شاهنشاهان هخامنشي در کاخ هاي پرسپوليس و سنگ نگاره هاي شاهنشاهان ساساني همه حکايت از آن دارد .

نکته بسيار شگفت انگيز اين نشان ملي ما ايرانيان آن است که تک تک اين نشان داراي مفهوم دانشي نهفته است .

اينک به تشريح اين نشان ملي مي پردازيم :

1 -

قرار دادن چهره يک پيرمرد سالخورده در اين نگاره اشاره به شخص نيکوکاري و يکتا پرستي دارد که رفتار و ظاهر مرتب وپسنديده اش سرمشق و الگوي ديگر مردمان بوده است و ديگران تجربيات وي را ارج مي نهادند


http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg


2 -

دست راست نگاره به سوي آسمان دراز شده است که اين اشاره به ستايش "دادار هستي اورمزد" خداي واحد ايرانيان دارد که زرتشت در 4000 سال پيش آنرا به جهان هديه نمود .


http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg


3 -

چنبره اي ( حلقه اي ) دردست چپ نگاره وجود دارد که نشان از عهد و پيماني است که بين انسان و اهورامزدا بسته مي شود و انسان بايد خداي واحد را ستايش کند و هميشه در همه امور وي را ناظر بر کارهاي خود بداند .

مور خينحلقه هاي ازدواجي که بين جوانان رد و بدل مي شود را برگرفته شده از همين چنبره مي دانند و آنرا يک سنت ايراني مي دانند که به جهان صادر شده است .

زيرا زن و شوهر نيز با دادن چنبره ( حلقه ) به يکديگر پيماني را با هم امضا نموده اند که هميشه به يکديگر وفادار بمانند.


http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg


4 -

بال هاي کشيده شده در دو طرف نگاره اشاره به تنديس پرواز به سوي پيشرفت و ترقي در ميان انسان هاست و در نهايت امر رسيدن به اورمزد دادار هستي خداي واحد ايرانيان است.


http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg


5 -

سه قسمتي که روي بال ها به صورت طبقه بندي شده قرار گرفته است اشاره به سه دستور جاودانه پير خرد و دانش جهان " آشو زرتشت " دارد.

که بي شک ميتوان گفت تا ميليون سال ديگر تا جهان در جهان باقي باشد اين سه فرمان پابرجاست و هميشه الگو و راهنماي مردمان جهان است.

اين سه فرمان که روي بال هاي فروهرنقش بسته شده همان کردار نيک - گفتار نيک - پندار نيک ايرانيان است.


http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg


6 -

در ميان کمر پيرمرد ايراني يک چنبره ( حلقه ) بزرگ قرار گرفته شده است که اشاره به " دايره روزگار" و جهان هستي دارد که انسان در اين ميان قرار گرفته است و مردمان موظف شده اند در ميان اين چنبره روزگار روشي را براي زندگي برگزينند که پس از مرگ روحشان شاد و قرين رحمت و آمرزش الهي قرار بگيرد.


http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg


7 -

دو رشته از چنبره ( حلقه ) به پايين آويزان شده است که نشان از دو عنصر باستاني ايران دارد.

يکي سوي راست و ديگري سوي چپ .

نخست " سپنته مينو" که همان نيروي الهي اهورامزدا است و ديگري "انگره مينو" که نشان از نيروي شر و اهريمني است .

انسان در ميان دو نيروي خير و شر قرار گرفته است که با کوچکترين لرزشي به تباهي کشيده مي شود و نابود خواهد شد .

پس اگر از کردار نيک - گفتار نيک - پندار نيک پيروي کند هميشه نيروي سپنته مينو در کنار وي خواهد بود و او به کمال خواهد رسيد و هم در اين دنيا نيک زندگي خواهد کرد و هم در دنياي پسين روحش شاد و آمرزيده خواهد بود.


http://www.findinvis.com/pic/12-01-2009/f/2zrqcfp.jpg


8 -

انتهاي لباس پيرمرد سالخورده باستاني ايران که قدمتي بيش از 4000 سال دارد به صورت سه طبقه بنا گذاشته شده است که اشاره به کردار نيک - گفتار نيک - پندار نيک دارد.

پس تنها و زيباترين راه و روش نيک زندگي کردن و به کمال رسيدن از ديد آشو زرتشت همين سه فرمان است .

که ديده مي شود امروز جهان تنها راه و روش انسان بودن را که همان پندارهاي زرتشت بوده است را براي خود برگزيده است و خرافات و عقايد پوچ را به دور ريخته است .

اين تنها گوشه اي از آثار نياکان گرامي ماست که امروز وظيفه ماست از آن پاسداري کنيم.

<><><><><><><>


با چنان عشقي زندگي كن كه حتي اگر بنا به تصادف به جهنم افتادي، شيطان تو را به بهشت باز گرداند.1