۱۳۹۴ آذر ۲۸, شنبه

میلاد عیسیی مسیح و سال نو میلادی بر شما مبارک باد

Image and video hosting by TinyPicمیلاد منجی عالم

عیسی مسیح

خداوند زنده

بر همگان مبارک باد

سال ۲۰۱۶

ميلادي بر شما مبارك باد

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic